Milieukeur voor rundvlees op komst

Er komt rundvlees met miliekeur. 'Momenteel zijn we in de afwikkelingsfase van het rundvleesproject', zo zegt Lenie Klein Hokenborg van de Stichting Milieukeur. 'Eind september worden de besluiten genomen en moet het bestuur accorderen. Daarna kunnen we aan de slag.

Het programma geeft onder andere aan waaraan de rundvleesfokker moet voldoen, maar ook waaraan de van het vlees afgeleide producten moeten voldoen. Een HACCP-certificaat en een Bedrijf Intern Milieuplan zijn onderdelen uit het programma van eisen.

Daarnaast moet voldaan worden aan de algemene voorschriften die gelden voor welzijn, gezondheid en voeding.