Floriade 2022 naar Almere

Floriade 2022 naar Almere

De zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt in 2022 gehouden in Almere. De stad krijgt de voorkeur boven Amsterdam, Groningen en de regio Boskoop.

‘Het plan van Almere is over de hele linie van hoge kwaliteit, met een duidelijke samenhang in visie, locatie en ontwerp, financiën en organisatie’, zo onderstreepte de Nationale Tuinbouwraad (NTR) de keuze voor Almere, die maandagmiddag 24 september wereldkundig werd gemaakt.

Daarmee verkiest de NTR Almere boven de gemeenten Amsterdam en Groningen en de regio Boskoop als gastheer voor de zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling. De Floriade wordt momenteel gehouden in Venlo en vindt eens in de tien jaar plaats.

Voor Almere betekent de toekenning van de Floriade de grootste investeringsimpuls in haar geschiedenis; de directe investeringen bedragen alleen al 360 miljoen euro.

De gemeente laat weten erg blij te zijn met de toekenning van het evenement. ‘Met de Floriade krijgt Almere er een internationaal cultuur- en recreatiepark bij, waarin natuur centraal staat. Het vormt de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de stad, met de naam Almere Floriade.’

Bron: ANP