nieuws

KHN wil minister van EZ aan tafel bij gesprek met brouwers

Café

Gesprekken tussen Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en bierbrouwers over de situatie op de horecabiermarkt moeten plaatsvinden onder toezicht en begeleiding van de minister van Economische Zaken. Dat vindt KHN, die de laatste jaren in conflict is met brouwers over biercontracten en –prijzen voor horecaondernemers.

KHN wil minister van EZ aan tafel bij gesprek met brouwers

Het voorstel om de gesprekken onder toezicht en begeleiding te voeren wordt gedaan door directeur Lodewijk van der Grinten van KHN. Hij reageert in de Misset Horeca van 18 oktober desgevraagd op vragen naar aanleiding van uitlatingen van brouwers aan het adres van KHN.

‘Wij zijn van mening dat een overleg van de sector, en zeker het maken van bindende en afdwingbare afspraken, alleen tot stand gaat komen onder toezicht en begeleiding van de minister van Economische Zaken’, aldus Van der Grinten.

Misset Horeca vroeg afgelopen zomer de grote bierbrouwers  over de situatie op de pilsmarkt in de horeca. Daarbij kwam regelmatig ergernis naar voren over de rol van KHN in het algemeen en de toon van Van der Grinten in het bijzonder.

Van der Grinten zegt daarover: ‘We moeten het probleem dat bestaat op de horecabiermarkt niet verengen tot de toon van de discussie. Wat ons betreft hebben we een zakelijk verschil van mening. Die feiten uit EIM-onderzoek en de SEO-analyse spreken voor zich. En zoals al vaker gezegd is KHN tot constructieve gesprekken altijd bereid. Maar die moeten wel ergens toe leiden’.

De KHN-directeur stelt verder van het Landelijk Bestuur en de Ledenraad van de vereniging KHN unaniem achter het bedrijf KHN staat in de inzet om de situatie op de horecabiermarkt op landelijk politiek niveau aan de orde te stellen.In Misset Horeca van 18 oktober een uitgebreid artikel over de verhoudingen tussen brouwers en KHN.

Reageer op dit artikel