nieuws

Ook alcoholcontrole op jongerencamping op Terschelling

Café

Ook op de jongerencampings op Terschelling wordt deze zomer in de gaten gehouden of de kamperende tieners die met alcohol worden gezien wel 18 jaar zijn. Dat is woensdag duidelijk geworden na een gesprek tussen burgemeester Rob Bats van Terschelling, Herman Bolhaar (Openbaar Ministerie) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid).

Ook alcoholcontrole op jongerencamping op Terschelling

Sinds dit jaar mag er geen alcohol meer worden verkocht aan jongeren die nog geen 18 jaar zijn en ook op openbare terreinen als een camping mag een minderjarige geen alcohol bij zich hebben. De tent zelf is echter privéterrein.

‘De wettelijke norm is helder: minderjarige toeristen mogen nergens alcohol bij zich hebben buiten hun eigen tent. En die norm gaan we ook op Terschelling handhaven’, aldus burgemeester Bats die bij de handhaving hulp krijgt van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA.

Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie (OM), onderstreept dat het OM aandacht vraagt voor het handhaven van de drank- en horecawet. En: ‘De overtredingen begaan door de 18-minners zullen met zorg strafrechtelijk worden aangepakt en snel worden beboet’.

Staatssecretaris Van Rijn begrijpt dat nog niet iedereen al gewend zal zijn aan deze nieuwe regel en dat dat een zaak van lange adem wordt. Maar, zegt hij, ‘alcohol drinken onder de 18, dat doe je gewoon niet’.

Bron: ANP