nieuws

Cateringpersoneel boekt succes in strijd tegen Albron

Catering

De oud cateringmedewerkers van Heineken die een rechtszaak hebben aangespannen tegen hun huidige broodheer Albron hebben een enorm succes geboekt. De advocaat generaal van het Europees Hof heeft ten gunste van hen een uitspraak gedaan.

Cateringpersoneel boekt succes in strijd tegen Albron

Dat meldt FNV Bondgenoten. De vakbond startte al in 2005 met het cateringpersoneel een bodemprocedure tegen Albron. Dat had net de cateringafdeling van Heineken overgenomen. Hierdoor vervielen voor de medewerkers de Heineken-arbeidsvoorwaarden. Voor hen gold nu de minder gunstige CAO contractcatering.

Loonlijst

Albron (maar ook Heineken) meent dat de Wet Overgang Onderneming (WOO) hier niet van toepassing was. Dit omdat de werknemers niet op de loonlijst stonden van de BV die Albron overnam. FNV Bondgenoten bestreed deze zienswijze. Daarin werd de bond donderdag in het gelijk gesteld door de advocaat generaal van het Europees Hof.

FNV Bondgenoten: ‘De vijftig werknemers waren officieel in dienst bij Heineken’s personeels-BV. Maar volgens de advocaat-generaal is er wel degelijk sprake van overgang van onderneming bij de uitbesteding van de afdeling waar de werknemers feitelijk werkzaam zijn.’

‘Opsteker’

Volgens de bond is het is voor het eerst dat het Hof over deze kwestie oordeelt. ‘Waarschijnlijk volgt eind dit jaar de uitspraak van het Hof, maar de conclusie van de advocaat-generaal is meestal een goede indicatie voor de uitkomst van de uitspraak’, meldt de FNV.

‘Indien het Hof de conclusie van de advocaat-generaal volgt kan een werkgever door een dergelijke constructie niet de bescherming ontduiken die werknemers genieten op grond van de wet en de EG-richtlijn bij overgang van onderneming. Dit zou een grote opsteker zijn voor de bescherming van de rechten van werknemers.’

Update

Reactie Albron: ‘In de langlopende kwestie van FNV Bondgenoten en John Roest tegen Albron over de overname van de voormalige cateringmedewerkers van Heineken, is vandaag door de advocaat-generaal van het Hof van Justitie een conclusie c.q. advies gevormd, wat inhoudt dat de richtlijn ‘overgang van onderneming’ op deze overname ook van toepassing is. De uitspraak van het Hof van Justitie wordt dit najaar verwacht. De uitspraak zal een dominante invloed hebben op de spelregels van uitbesteding in het algemeen en op deze zaak in het bijzonder. Het Europees Hof geeft advies aan het gerechtshof van Amsterdam, op basis van vragen vanuit Amsterdam in deze zaak. De uiteindelijke uitspraak gaat dus komen vanuit het gerechtshof van Amsterdam. Albron wacht de uitspraak af.’

Reageer op dit artikel