nieuws

‘Eenjarige cao en 3,5 procent meer loon

Catering

Een cao met een looptijd van een jaar en een loonsverhoging van 3,5 procent. Dat stelt FNV Catering vandaag voor tijdens de eerste onderhandelingen met de Veneca. Het zijn twee punten uit een reeks van wensen van de vakbond.

‘Eenjarige cao en 3,5 procent meer loon

De voorstellen zijn in samenspraak met de cao-commissie van de FNV geformuleerd en vastgesteld. En zijn mede gebaseerd op onderzoek onder cateringmedewerkers. Hieronder de volgens FNV belangrijkste voorstellen voor een nieuwe cao contractcatering:

• looptijd van 1 april 2008 tot 1 april 2009

• loonsverhoging van 3,5 procent met een minimumvloer van 75 euro per maand

• fasegewijs afschaffen van jeugdloon waarna op termijn voor iedere werknemer het cao-loon geldt

• verbeteren van artikel 10-11 (positie medewerker bij contractwisseling)

• loondoorbetaling bij ziekte: eerste 13 weken 100 procent, daaropvolgende 39 weken 95 procent, daaropvolgende jaar 80 procent van nettoloon

• betere afspraken maken over onkostenvergoedingen

• werkgevers dragen jaarlijks 240 euro bij aan premie voor ziektekostenverzekering

• bestrijding te hoge werkdruk en sanctiebeleid opstellen wanneer er bij werkgevers sprake is van structurele werkdruk

• betere afspraken maken over arbeid en rusttijden

• arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd beperken tot drie in een periode van 36 maanden

• verruiming zorgverlof

• mogelijkheden verkennen tot het invoeren van een persoonlijk opleidingsbudget per werknemer.

Deze voorstellen worden woensdag 16 januari besproken. Op dinsdag 22 januari gaan de onderhandelingen met Veneca weer verder. Het derde onderhandelingsgesprek staat gepland op dinsdag 19 februari.

Reageer op dit artikel