nieuws

Indexatie van 3,8 procent door Pensioenfonds

Catering

Het Pensioenfonds Horeca & Catering kent een eenmalige indexatie toe van 3,8 procent. Deze geldt voor de aanspraken ouderdomspensioen van deelnemers die in 2006 een actief dienstverband hebben (gehad). De indexatie wordt toegekend per 31 december 2006.

Indexatie van 3,8 procent door Pensioenfonds

De indexatie vindt plaats over de opgebouwde ouderdoms-pensioenaanspraken tot en met 31 december 2006 en wordt gefinancierd uit de betaalde premies over 2006. Afhankelijk van het aantal deelnemers en hun opgebouwde pensioenaanspraken in 2006 is de verwachting dat de kosten van de indexatie ongeveer € 45 miljoen bedragen.

Eerder al eenmalige indexatie
Eerder dit jaar had het fonds al besloten tot een eenmalige indexatie van de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van niet-actieve deelnemers (de zogenaamde slapers) van 1,25% per 1 januari 2006. Voorde actieve deelnemers was eenzelfde besluit al in december 2005 genomen. Deze eerdereindexatie is gefinancierd uit de premies over 2006 en de beleggingsresultaten van 2005.

Voldoende financiële middelen
Het Pensioenfonds Horeca & Catering hanteert geen doelgericht beleid om pensioenrechten en-aanspraken te indexeren. Het bestuur van het pensioenfonds beoordeelt elk jaar of definanciële middelen van het fonds voldoende zijn om een indexatie toe te passen. Er isgeen geld gereserveerd voor toekomstige indexaties.

Belegd vermogen is 2,3 miljard euro
Het bedrijfstakpensioenfonds voor de horeca en catering kent circa 600.000 deelnemers die werkzaam zijn (geweest) bij ruim 34.000 werkgevers. Daarmee behoort Pensioenfonds Horeca & Catering qua aantal deelnemers en werkgevers tot de top 10 pensioenfondsen in Nederland. Jaarlijks wordt een bedrag van ruim € 166 miljoen aan pensioenpremies geïnd en wordt circa € 27 miljoen uitgekeerd aan gepensioneerden en nabestaanden. Het belegd vermogen bedraagtop dit moment € 2,3 miljard.

Reageer op dit artikel