nieuws

Instellingen lijden verlies

Catering

Een op de vijf grote zorginstellingen heeft in 2006 verlies geleden. Dat concludeert PricewaterhouseCoopers op basis van de door het advies- en accountantsbureau jaarlijks samengestelde top-100 van grootste zorginstellingen.

Instellingen lijden verlies

De bevindingen werden gepresenteerd op het door Zorgvisie, PWC en ABN AMRO georganiseerde top-100-event. De pijn zit vooral bij thuiszorginstellingen en gemengde concerns die naast verzorging en verpleging ook thuiszorg aanbieden. Door de aanbesteding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn de prijzen in de sector fors gedaald. Ook de ziekenhuizen hebben moeite om rendabel te blijven.

Volgens PWC moet ‘de grote klap’ nog komen voor de ziekenhuizen. ‘Als straks de maatstafconcurrentie wordt ingevoerd en ook de kapitaallasten in de prijzen worden verrekend, zal dat een grote druk op de resultaten van de ziekenhuizen leggen’, aldus PWC op de top-100. In 2005 draaide tien procent van de in de top-100 genoteerde instellingen volgens berekeningen van PWC verlies.

Bij een vergelijkbaar recent onderzoek in Duitsland bleek ook dat vier op de tien ziekenhuizen bij onze oosterburen geen winst maken. Bijna een kwart zal volgens het onderzoeksrapport binnen enkele jaren verdwijnen.

Hoe zuur het voor de instellingen is, het biedt kansen voor contractcateraars. Die proberen ziekenhuizen en zorgcentra er al jaren van te overtuigen dat cateraars goedkoper kunnen zijn dan de voedingsdiensten van de instellingen zelf. Die houden vooralsnog de boot af, getuige de langzame opname van externe cateraars in instellingen.

Reageer op dit artikel