nieuws

School moet zelf kiezen voor ontbijt

Catering

Of het onderwijs ook fietslessen geeft en ontbijt serveert, moet een school zelf beslissen. Dat is afhankelijk van de onderwijsvisie, het leerplan en de mogelijkheden en voorzieningen van de school.

School moet zelf kiezen voor ontbijt

Dit stelt de Onderwijsraad in een advies dat woensdag is aangeboden aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs). De school wordt de laatste jaren steeds vaker ingeschakeld voor het uitvoeren van extra maatschappelijke taken.

Het voorkomen van overgewicht of het toezicht op de nachtrust van leerlingen is een aanvullende taak, vindt de Onderwijsraad. Hoofdtaak van scholen is en blijft voorbereiding op vervolgonderwijs of werk en op deelname aan de maatschappij. Scholen moeten zorgvuldig afwegen in hoeverre zij kunnen of willen inspelen op nieuwe taken die zich aandienen.

De raad onderscheidt drie verschillende soorten scholen, maar wil geen dwingende keuze maken. ‘Vertrouw op de professionaliteit van scholen’, adviseert de raad de staatssecretaris. ‘Laat ze vrij in hun keuze en geef de ruimte om nieuwe taken op te pakken in een bij haar keuze passend tempo. De overheid moet instellingen die ruimte bieden en scholen ondersteunen in hun keuzes.’

Volgens de raad moeten scholen zich afvragen of de extra taken binnen de eigen onderwijsvisie en het leerplan passen. Of de extra taken de hoofdtaken niet in gedrang brengen en of de school die taken financieel en qua tijd wel aan kan.

Reageer op dit artikel