nieuws

Compass Group Nederland verstrekt drinkwater aan ontwikkelingslanden

Catering

Compass Group Nederland stelt samen met Made Blue schoon drinkwater ter beschikking aan mensen in ontwikkelingslanden. De hoeveelheid hangt samen met de hoeveelheid water en vruchtensappen die de cateraar in Nederland verkoopt.

Compass Group Nederland verstrekt drinkwater aan ontwikkelingslanden

Made Blue is een organisatie die het waterverbruik van bedrijven spiegelt en dezelfde hoeveelheid water als schoon drinkwater beschikbaar stelt in ontwikkelingslanden. Compass Group heeft de samenwerking zo ingevuld dat voor elk verkocht waterflesje en alle verkochte vruchtensappen, de hoeveelheid liters water die nodig zijn om deze consumpties te maken, beschikbaar wordt gesteld aan Made Blue.

Kindersterfte
Op dit moment hebben nog altijd 780 miljoen mensen geen permanente toegang tot schoon drinkwater, aldus de Made Blue. Toegang tot schoon drinkwater is tegelijkertijd de meest effectieve manier om kindersterfte en armoede te bestrijden.

Samenwerking
De samenwerking tussen Compass Group en Made Blue is aangegaan voor meerdere jaren. Jan Jacob van Donselaar, CEO van Compass Group: ‘Wij vinden dat je als organisatie iets moet doen voor ontwikkelingslanden. Deze samenwerking past goed bij ons MVO-beleid. Dat wij nu elke liter verkocht water of sap kunnen spiegelen en via Made Blue beschikbaar kunnen stellen in ontwikkelingslanden voelt goed, maar is tegelijkertijd iets dat voor een bedrijf als Compass Group vanzelfsprekend is.’

 

Reageer op dit artikel