nieuws

TRN: Toerisme en recreatie onderschat

Horeca

Toerisme en recreatie in Nederland worden door de overheid sterk ondergewaardeerd, zowel maatschappelijk als economisch. Dat zei directeur H. van Driem van Toerisme Recreatie Nederland (TRN) dinsdag op het congres ‘Stedelijk toerisme en ruimtelijke ordening’ in Scheveningen.

Van Driem vreest dat in de uitwerking van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die minister Pronk (VROM) woensdag presenteert, te weinig aandacht wordt besteed aan toerisme en recreatie. ‘Het lijkt alsof Nederland alleen maar bestaat uit wonen, werken en mobiliteit’, klaagde de directeur van de landelijke brancheorganisatie.

Volgens hem kunnen de sectoren ‘een motor’ van de Nederlandse economie worden, tenminste als er voldoende ruimte wordt gemaakt. De in de Vijfde Nota geraamde extra 144.000 hectare tot 2030 houdt wat Van Driem betreft totaal geen rekening met ‘de enorme groei’ in de vrijetijdssector.

‘Wonen, werken, toerisme en recreatie moeten veel meer in samenhang worden gezien’, stelde hij. ‘In een tijd van toenemende vrije tijd moet de burger toch de mogelijkheid hebben om vanaf zijn woonplek op korte afstand te recreëren?’

Volgens cijfers van TRN zijn er in de sectoren toerisme en recreatie zo’n 60.000 bedrijven actief en werken er circa 335.000 mensen. Jaarlijks wordt een omzet bereikt van 26 miljard euro en verwacht wordt dat dit bedrag in 2005 is gestegen naar 34 miljard euro.

Reageer op dit artikel