nieuws

Maatregelen geluidsniveau disco’s

Horeca

Minister Borst van Volksgezondheid wil de gehoorschade die jongeren oplopen door harde popmuziek, terugdringen. Zij denkt daarbij aan maatregelen als het beperken van geluidsniveaus op housparty’s en in discotheken. Ook komt er een landelijke voorlichtingscampagne.

De bewindsvrouw heeft dit maandag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Een onderzoek van TNO wees onlangs uit dat de gehoorschade die mensen oplopen door naar harde muziek te luisteren, geringer is dan aanvankelijk werd gedacht. Maar een bijeenkomst met deskundigen maakt duidelijk uit het onderzoek niet geconcludeerd mag worden dat het wel meevalt met de gehoorschade door harde popmuziek. Daarom wil de minister, samen met de Nationale Hoorstichting, toch maatregelen nemen.

Borst wil met betrokken organsiaties en gemeenten afspraken maken over preventieve maatregelen. In Europees verband wil zij geluidsbegrenzing van hoofdtelefoons aankaarten. Het dragen van een hoofdtelefoon kwam uit het TNO-rapport als het schadelijkst naar voren. De minister geeft het bureau ZonMw opdracht onderzoek te doen naar de preventie van gehoorschade.

Reageer op dit artikel