nieuws

‘Geen overvloed aan vis in zee

Horeca

Als gevolg van de groeiende wereldbevolking en overbevissing ontstaat binnen twintig jaar een tekort aan vis voor ongeveer een miljard mensen in ontwikkelingslanden. Vis vormt voor hen de belangrijkste bron van proteïne. Dat staat in een donderdag gepubliceerde studie van het WorldFish Center en de International Food Policy Research Institute.

Volgens de studie kan alleen een flinke groei van het aantal visboerderijen voorkomen dat de situatie nog kritieker wordt. Vis vormt op dit moment ongeveer 7 procent van de globale voedselvoorziening. Het is voor circa eenzesde van de wereldbevolking de belangrijkste bron van dierlijk proteïne, aldus de in Maleisië gevestigde instituten.

Het WorldFish Center verwacht dat een aantal vissoorten compleet van de markt verdwijnt. Verder zal de kwaliteit van het zeevoedsel verslechteren en zullen landen steeds vaker onenigheid hebben over visgronden. De teruggang van de visvangst zal ernstige gevolgen hebben voor de voedselveiligheid en -voorziening van ontwikkelingslanden. Ook zullen zij inkomsten mislopen.

Reageer op dit artikel