nieuws

Ondertekening akkoord nieuwjaarsbrand Volendam

Horeca

Slachtoffers, horecabaas Jan Veerman en de gemeente Edam-Volendam ondertekenen maandagmiddag de overeenkomst over de nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001. Volgens het akkoord koopt de gemeente de panden waarin in de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2001 veertien jongeren door brand om het leven kwamen. Veerman is de hiervan de eigenaar.

Ondertekening akkoord nieuwjaarsbrand Volendam

In totaal zijn 333 slachtoffers akkoord met de ondertekening, aldus A. Binken, voorzitter van de Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (BSNV). Dat betekent dat de juridische procedures die zij hebben lopen tegen de gemeente en Jan Veerman stoppen.

Zeven slachtoffers hebben niet ingestemd met het akkoord. Binken: ‘Zes van hen hebben aangegeven dat de ramp voor hun is afgesloten en dat zij geen schade meer hebben van de brand. Een heeft er niet mee ingestemd. Van hem is niet duidelijk of hij een procedure begint. Hij heeft er momenteel in ieder geval geen lopen.’ De overeenkomst houdt in dat de slachtoffers hun civiele procedures tegen de gemeente en Veerman staken. Hier staat tegenover dat het geld dat Veerman krijgt van de gemeente voor het rampcaf’e, op een geblokkeerde rekening van de Stichting

Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) wordt gestort, na aftrek van de hypotheek en overige kosten. Het gaat om ruim 1,8 miljoen euro. Het geld wordt de komende tijd rentedragend belegd en is bedoeld om in de toekomst de financiële zekerheid van de slachtoffers te garanderen.

Veerman verleent verder een winstrecht, wat betekent dat van alle winsten die hij met zijn projecten maakt, een deel naar de slachtoffers gaat, voor een maximaal bedrag van 1 miljoen euro. Het winstrecht heeft betrekking op de projecten die lopen vanaf 1 januari 2001, over de volledige looptijd daarvan of tot en met 31 december 2012. Het verzekeringsgeld dat Veerman kreeg wegens de brand, ruim 1 miljoen euro, heeft hij ook aan de SSNV gegeven. Verder heeft hij een gift gedaan aan deze stichting.

Daarnaast wordt een onafhankelijke stichting Nazorg opgericht. Edam-Volendam stort eenmalig 700.000 euro en veertig jaar lang 40.000 euro in deze stichting. De stichting gaat vooral fungeren als vangnet voor kosten die in de toekomst niet op een andere wijze worden vergoed.

De panden die de gemeente koopt, blijven in de toekomst van de gemeente Edam-Volendam. Het beheer komt in handen van een nog op te richten ideëele stichting. In het pand vindt de komende vijftig jaar geen horeca plaats. De activiteiten moeten recht doen aan de emotionele herinneringen van de slachtoffers en de hele Volendamse gemeenschap.

Veerman is opgelucht over de ondertekening, aldus zijn advocaat H. Bos. ‘Het alternatief was een paar jaar doorprocederen geweest. Daar had hij om menselijke en persoonlijke redenen geen zin in.’ Dat zeven mensen niet hebben getekend, was voor Veerman geen reden niet akkoord te gaan, aldus Bos. ‘Wat ik heb begrepen, is dat een aantal van hen het al niet eens was met de procedures tegen Veerman. En wat de overigen betreft: Veerman wilde de goeden niet onder de kwaden laten lijden.’

Reageer op dit artikel