nieuws

Gezamenlijke actiepunten voor Gastvrij Nederland en IPO

Horeca

Gastvrij Nederland, Nationale Raad voor toerisme, recreatie horeca en vrije tijd en IPO (Interprovinciaal Overleg) gaan de komende vier jaar intensief samenwerken. Om het officiële startsein te geven van deze samenwerking tekenden de partijen de zogenaamde gezamenlijke routekaart.

Gezamenlijke actiepunten voor Gastvrij Nederland en IPO

De routekaart is ondertekend door Remco van Lunteren (gedeputeerde economische zaken provincie Utrecht) namens de provincies en Theo Ruijs als voorzitter Gastvrij Nederland.

Met de routekaart beogen de provincies en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven een betere afstemming van elkaars agenda’s, op belangrijke gemeenschappelijke beleidsvelden als ruimtelijke ontwikkeling, innovatie en verduurzaming als ook versterking van de regionale economie.

Concreet wordt met de routekaart een begin gemaakt met een steviger verankering van de bijdrage van de sector bij de invulling van duurzaam natuurbeleid. In de hoedanigheid van gebiedsregisseur bieden provincies ruimte aan initiatieven vanuit de gastvrijheidssector, die een antwoord kunnen zijn op de nadelige gevolgen van demografische krimp.

Tevens zullen ‘best practices’ worden uitgewisseld van duurzame initiatieven waarbij economische groei en de bescherming van natuur en landschap hand in hand gaan. Ook zullen ondernemers en betrokken overheden voortaan beter samenwerken bij het ontwikkelen van regionale beeldverhalen die naast aandacht voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ook verhoging van het economisch rendement ten doel stellen.

Reageer op dit artikel