nieuws

Jaarlijks maximaal twee inspecties

Horeca

Het kabinet heeft besloten dat het midden- en kleinbedrijf jaarlijks niet meer dan twee keer een inspecteur over de vloer mag krijgen. Elke sector krijgt bovendien een loket dat als aanspreekpunt dient voor de bedrijven en instellingen. De horeca, ziekenhuizen en landbouw zijn vanaf januari als eerste aan de beurt.

Jaarlijks maximaal twee inspecties

De Tweede Kamer drong eerder aan op een landelijke inspectiedienst, maar het kabinet heeft vrijdag gekozen voor verplichte samenwerking tussen de inspectiediensten. Zo kan in de horeca bijvoorbeeld de Voedsel en Waren Autoriteit ook kijken naar de arbeidsomstandigheden, en hoeft de Arbeidsinspectie daar niet apart voor langs te komen. Het uiteindelijke doel is dat de lasten die bedrijven ondervinden door het toezicht met een kwart omlaag gaan.

MKB-Nederland is positief over het kabinetsbesluit, maar stelt wel dat de gemeenten niet verplicht zijn mee te werken, terwijl ondernemers voor het merendeel lokale inspecteurs op bezoek krijgen. In sommige sectoren krijgen bedrijven in totaal twintig bezoeken per jaar, van onder meer de politie, de brandweer en de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

MKB-Nederland stelt daarom voor dat het Rijk de samenwerking van lokale inspectiediensten gaat evalueren en zo nodig regionale inspectiediensten opzet. Meer samenwerking tussen lokale inspectiediensten zou volgens de organisatie ‘grote winst’ zijn.

Reageer op dit artikel