nieuws

NVWA: Check ook codes op eieren in horeca

Horeca 6132

Horecaondernemers worden door De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geadviseerd om eieren te controleren of deze een stempelcode bevatten zoals aangegeven op de website NVWA.nl. De toezichthouder roept op om eieren met deze codering niet te verwerken in maaltijden, maar te vernietigen.

NVWA: Check ook codes op eieren in horeca

Alle eicodes van bedrijven waar de afgelopen week fipronil in eieren is gevonden zijn op 3 augustus gepubliceerd op de site van de NVWA. Het gaat om 138 eicodes afkomstig uit de groep van 180 bedrijven waarnaar onderzoek is gedaan. Dat is ongeveer een vijfde van het totale aantal pluimveehouders in Nederland. De bedrijven waarvan de eicodes op de site zijn gepubliceerd blijven geblokkeerd. De eieren van deze bedrijven zijn uit de schappen gehaald door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Van alle eicodes is er een die een acuut gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Deze code (2-NL-4015502) staat duidelijk vermeld op de NVWA-site. Daarnaast zijn er 59 eicodes van eieren die een dusdanig verhoogd fipronil-gehalte hebben waardoor ze beter niet door kinderen kunnen worden gegeten. De komende periode zal de NVWA de lijst met stempelcodes aanpassen naar aanleiding van nieuwe testuitslagen.

Advies aan horecaondernemers

Misset Horeca heeft contact gehad met de afdeling persvoorlichting NVWA. Er wordt aangeraden om eieren te controleren of deze een stempelcode bevatten zoals aangegeven op de website van de NVWA. Als een horecagelegenheid eieren met deze codering heeft, dan roept de organisatie – die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten bewaakt – ondernemers op deze eieren niet te verkopen of te verwerken in maaltijden, maar ze meteen te vernietigen.

Eieren in voedingsmiddelen

De NVWA onderzoekt in welke voedingsmiddelen eieren zijn gebruikt waar mogelijk het gif fipronil inzit, zegt een woordvoerster. Eieren worden verwerkt in tal van producten, waaronder mayonaise, kant-en-klaar maaltijden, ijs, brood, kroketten, pasta, pannenkoeken, ontbijtgranen en chocolade.

Uitgezocht wordt in welke voedingsmiddelen de eieren terecht zijn gekomen. Wanneer dit onderzoek is afgerond, is nog niet bekend. Van alle eicodes leveren de eieren van één producent een acuut gevaar voor de volksgezondheid op. Wanneer eieren met deze specifieke eicode zijn verwerkt in voedingsmiddelen, zal het effect op de gezondheid minder ernstig zijn, zo meldden deskundigen richting NVWA.  ‘Pas bij grote hoeveelheden en wanneer ze voor langere tijd worden gegeten, is het schadelijk.’

Producten met ei erin zijn veilig te eten

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) voert het onderzoek naar eieren in levensmiddelen uit. Aan de hand van de nu beschikbare informatie concludeert de FNLI dat producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt veilig gegeten kunnen worden. Levensmiddelenfabrikanten stellen daarnaast vast of er besmette eieren zijn gebruikt door de herkomst van de gebruikte eieren na te gaan.

Kijk op de site van de NVWA voor een overzicht van Vragen en antwoorden over fipronil in eieren.

Lees ook: Onderzoek naar etenswaren met ‘foute eieren’

Wat is fipronil?

Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als ‘matig toxisch’. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier.

Eieren eten

NVWA adviseert witte eieren met de code 2-NL-4015502 niet te eten. Het gaat om eieren van 1 producent. Die eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Aangeraden wordt deze eieren te vernietigen. Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronilgehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. NVWAA raadt ouders van kinderen aan om hun kind uit voorzorg voorlopig geen eieren met deze eicodes te laten eten. ‘In alle andere gevallen adviseren wij het advies van het voedingscentrum te volgen (1 à 2 eieren per week voor kinderen tot 4 jaar, en 2 à 3 eieren per week voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen).

Reageer op dit artikel