nieuws

‘Geen dierenleed bij halalvlees

Restaurant

Halalvleesproducent MekkaFood is boos op de actie die de Partij van de Dieren is gestart tegen halalvlees. De partij wil de consument zo ver krijgen om geen halalvlees meer te kopen, en het vlees te verbieden in Nederland.

‘Geen dierenleed bij halalvlees

MekkaFood ‘betreurt het’ dat de PvdD ‘ten koste van mensen die vanwege hun religie op halal voedsel zijn aangewezen, probeert met foute informatie de publieke opinie te beinvloeden en wetgeving voor te stellen die het eten van halalvlees in Nederland onmogelijk zou maken’.

Om haar punt te maken, legt het bedrijf uit wat er nou precies gebeurd bij het slachten van dieren op een halal-manier. Volgens de PvdD worden de dieren onverdoofd ritueel geslacht, maar volgens MekkaFood is daar niets van waar.

Zo schrijft de PvdD: ‘Onverdoofd slachten van dieren is verboden in Nederland, maar voor Joodse en Islamitische rituele slachtingen geldt een uitzondering. Die uitzondering betekent in de praktijk dat bij miljoenen dieren de keel zonder verdoving wordt doorgesneden.’

MekkaFood gaat daar tegen in. ‘Het dier wordt in de meeste gevallen bedwelmd en vervolgens met een scherp mes handmatig geslacht. Hierdoor ontstaat er direct een sterke daling van de bloeddruk en stopt de zuurstoftoevoer naar de hersens. Het dier wordt meteen bewusteloos, zonder dat er een noemenswaardige pijn optreedt.’

De producent van het halalvoedsel benadrukt ook dat de slachtmethode wordt gebruikt in slachterijen die door de EEG goedgekeurd zijn en door de nVWA gecontroleerd worden.

In de horeca en fastfoodsector is er af en toe wat gerommel over halalvlees. Zo zouden consumenten in Belgie en Frankrijk boos zijn op fastfoodketen Quick, omdat die alleen nog maar halalvlees zou verkopen. Ook in Rotterdam waren er problemen rondom halalvlees.

Reageer op dit artikel