nieuws

Kwaliteit MSC-keurmerk buiten kijf

Restaurant

Nathalie Steins van MSC zegt het ‘te betreuren’ dat wetenschappers ‘die beter zouden moeten weten’, verwarring zaaien over de integriteit van het MSC-keurmerk. Dit zegt ze in een reactie op een kritisch artikel over MSC uit wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Kwaliteit MSC-keurmerk buiten kijf

De wetenschappers publiceerden een opiniestuk, waarin ze stelden dat het belangrijkste keurmerk voor duurzame visserij niet in staat is om visbestanden en het leven in de zee te beschermen.

Ongezonde visbestanden en onverantwoorde visserijvormen zouden volgens de wetenschappers het MSC-keurmerk gekregen hebben.

Volgens Steins, manager Benelux bij MSC, staat de kwaliteit van het keurmerk ‘buiten kijf’. ‘MSC wordt internationaal erkend als het enige viskeurmerk dat voldoet aan de gedragscode voor duurzame visserij en aan de richtlijnen voor visserijkeurmerk van de VN. Iedere visserij die is gecertificeerd, is duurzaam en wordt goed beheerd.’

De MSC-standaard is een maatlat om te meten of een visserij duurzaam is of niet. Dat zou overbevissing tegengaan en de negatieve effecten van de visserij op het zeeleven beperken.

De beoordeling van de visserij en de afgifte van het certificaat komt van externe certificeringbureaus. Volgens MSC is dit ‘een van de sterke punten van het MSC-keurmerk, het keurmerk meent hiermee belangenverstrengeling te voorkomen.

Volgens Steins zullen de certificeerders ervoor waken dat ze de regels van MSC strikt volgen. ‘Het is in het commerciële belang van een certificeringbureau om een goede naam op te bouwen en geen bezwaarprocedures aan de broek te krijgen. Ook willen ze voorkomen dat de toezichthouder hun accreditatie voor MSC-beoordelingen wegens wanprestatie intrekt.’

Toch zegt de organisatie de onderbouwde kritiek serieus te nemen en voordurend te werken aan de ontwikkeling van het programma. De hele reactie van MSC is hier te lezen, waar ze ook verantwoording afleggen over de in het artikel genoemde visserijen.

Reageer op dit artikel