Oeuvreprijs voor afwezige Cees Helder - Misset Horeca