nieuws

Rel over smaaklessen op scholen

Restaurant

Restaurantorganisatie Euro-Toques voelt zich bedonderd door het ministerie van LNV omdat het bij het opzetten van smaaklessen op scholen is buitengesloten. De club is zo gepikeerd dat het per direct de samenwerking over de smaaklessen opzegt. In een brief noemt voorzitter Fred Dijsselbloem de overheid onbetrouwbaar.

Rel over smaaklessen op scholen

In een brief uit Dijsselbloem zijn ongenoegen namens zijn organisatie. Het probleem spits zich toe rond een financiële toezegging aan Euro-Toques om op grote schaal smaaklessen op scholen te geven. Deze toezegging werd begin dit jaar door een medewerker van LNV gedaan tijdens de EFFF in Maastricht.

Op 7 september ontving Euro-Toques een e-mail waarin stond dat wegens tijdsgebrek geen communicatie mogelijk was, te meer omdat de eerste smaakles op 12 september zou zijn. Deze les, met minister Veerman en Pierre Wind, werd in de media bruid uitgemeten.

Euro-Toques hekelt het ministerie omdat het in de uitvoerende fase geen enkele inspraak heeft gehad in de presentatie van de eerste smaakles. Ook over het lespakket en de inhoud van de leskist is geen contact geweest, terwijl Euro-Toques al elf jaar vecht om smaaklessen breed in te zetten in scholen.

‘Op deze wijze is van samenwerking geen sprake en is Euro-Toques slechts ingeschakeld om koks en scholen te koppelen en het administratieve werk tegen minimale vergoeding uit te voeren. Zonder naar buiten toe als initiatiefnemer te worden genoemd. Gezien de onbetrouwbaarheid van de overheid heeft het bestuur besloten op deze wijze geen verdere samenwerking aan dit project te verlenen’, aldus Dijsselbloem in een brief.

Euro-Toques stapt niet van het geloof af om smaaklessen te houden in scholen. Het gaat op eigen voet verder en heeft scholen en koks gevraagd contact te zoeken om lesmateriaal te overleggen.

Reageer op dit artikel