Gratis workshop RI&E voor werkgevers in de horeca

Gratis workshop RI&E voor werkgevers in de horeca

Horecaondernemers die meer willen weten over de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunnen een gratis workshop volgen. De workshop duurt een halve dag en wordt gehouden op 20 juni in de buurt van Utrecht.

Het Steunpunt RI&E-instrumenten en De Goede Praktijk bieden de gratis workshop aan. Horecaondernemers worden daarbij in een halve dag geïnformeerd over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en –evalutatie.

In de workshop krijgen horecaondernemers niet alleen informatie over de RI&E, ze stellen het document ook daadwerkelijk op. Onder begeleiding van een deskundige die vervolgens ook de inhoud toetst. Na afloop voldoet de deelnemende werkgever dus in één klap aan de wettelijke verplichting om een RI&E te hebben.

De RI&E vormt de basis van het arbeidsomstandighedenbeleid dat iedere werkgever moet voeren. Veel horecaondernemers ervaren dit instrument als een lastige verplichting, laten de workshopgever weten.

De workshop vindt plaats op 20 juni van 09.00 tot 13.00 uur. De exacte lokatie is nog niet bekend, maar duidelijk is dat het in de regio Utrecht plaatsvindt. Deelname aan de workshop is gratis. Bij niet verschijnen of afmelding binnen zeven dagen voor de workshop wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Aanmelden voor de workshop kan via de website van De Goede Praktijk.