Nieuw platform over revenuemanagement

Nieuw platform over revenuemanagement

Voor professionals in de gastvrijheidsbranche die actief zijn op het gebied van revenue management komt er een nieuw platform . HSMAI Nederland start op 19 maart met de eerste van minimaal vier bijeenkomsten over dit vakgebied.

Op donderdag 19 maart start HSMAI met de bijeenkomst van 'RevenueProfs', een nieuw platform voor revenue managers in de gastvrijheidbranche. Hiermee wil HSMAI inhaken op de snel veranderende discipline binnen de toeristische industrie in het algemeen en de hotelsector in het bijzonder.

'Het toenemende belang van de functie revenue manager binnen onze industrie is mede als gevolg van de snel toegenomen transparantie, social media en andere distributiekanalen natuurlijk evident. Reden waarom HSMAI deze discipline wereldwijd aan het Sales- en Marketing expertise heeft toegevoegd', aldus Rob van der Beek van Worldhotels en voorzitter van de RevenueProfs Taskforce.

RevenueProfs moet volgens HSMAI hét netwerk worden voor professionals die actief zijn op het gebied van revenuemanagement. Naast het delen van kennis en ervaringen met zal RevenueProfs zich focussen op het in kaart brengen van de laatste trends en ontwikkelingen in samenwerking met partijen als Google, TripAdvisor, Snapshot en Trivago.

Ook komen zaken aan de orde als een betere vind- en bereikbaarheid, het RM kostenaspect en eyeopeners met betrekking tot systemen en prijsstrategiën, RevPar, Flash slaes, Conversie technieken, Channel management en optimalisatie.

De bijeenkomst op 19 maart vindt plaats bij Royal Tropical Institute in Amsterdam. Voor leden van RevenueProfs is de bijeenkomst gratis. Niet-leden betalen 125 euro.