Restaurant Andy's Kitchen terecht gesloten

Restaurant Andy's Kitchen terecht gesloten

De burgemeester van Den Helder heeft in mei vorig jaar terecht de exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning van restaurant 'Andy's Kitchen' voor onbepaalde tijd ingetrokken. Dat heeft de Raad van State vorige week beslist.

Voormalig exploitant van het restaurant aan de Beatrixstraat spande tegen het besluit van de gemeente een zaak aan bij de Raad van State. Vorig jaar december oordeelde de Rechtbank Noord-Holland al dat het besluit van de burgemeester rechtmatig was. De Raad van State is het hiermee eens en heeft het hoger beroep van de exploitant begin deze maand ongegrond verklaard.

Hennep

Uit een rapportage van de politie van eind januari 2014 bleek dat de exploitant van ‘Andy’s Kitchen’ betrokken was geweest bij de exploitatie van een hennepplantage in een pand aan de Oostslootstraat in Den Helder. Dat maakte dat hij als enige vergunninghouder niet meer van onbesproken levensgedrag was. De Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Den Helder schrijven voor dat de vergunningen dan ingetrokken moeten worden. Om die reden moest de zaak worden gesloten.