Zwanen niet van menukaart restaurant De Pronckheer

Zwanen niet van menukaart restaurant De Pronckheer
pronckheer.nl. Eigenaren Inge en Arjan.

Als het aan de provincie Utrecht ligt kan restaurant De Pronckheer in Cothen de knobbelzwanen gewoon op haar menukaart laten staan.

De Partij voor de Dieren en 50PLUS stelde hier vorige maand schriftelijke vragen over, omdat ze vermoedden dat het restaurant illegaal een beschermde diersoort op de kaart had staan. Dit is volgens de provincie niet het geval.

In een schriftelijke reactie zegt zij: 'Erworden bij De Pronckheer zwanen geserveerd die in de provincie Utrecht zijn geschoten in het kader van beheer en schadebestrijding.' Met de vaststelling van de provinciale Beleidsnota Flora- en faunawet 2014 heeft de provincie ruimte gegeven voor consumptie en handel van bij de schadebestrijding gedode dieren. 'Hierdoor ontstaat een nuttige toepassing van natuurproducten, die anders mogelijk in de daartoe geëigende afualverwerkingskanalen te recht komen. Met dit beleid wordt het vlees weer in de voedselketen gebracht. '

Het restaurant kwam eerder ook al in opspraak. Toen omdat het muskusrat en spreeuw serveerde.  Eigenaren Inge en Arjan melden op de website van het restaurant: wij streven ernaar dat producten en schadeoffers een belangrijke plek innemen in het restaurant. Zo serveren wij in het seizoen wilde gans, duif, spreeuw, spartelverse polderkreeft, zoetwatervis en ook heuvelrug ree zowel geschoten als 'roadkill'.'