Voorlopig geen landelijke meldplicht voor Airbnb-verhuurders

KHN wil dat minister Plasterk in heel Nederland een meldplicht instelt voor toeristisch verhuur door particulieren, zoals Airbnb. In Amsterdam wordt een dergelijke meldplicht  in oktober 2017 ingevoerd. De minister wacht de resultaten hiervan af voor hij overgaat tot verdere invoering. Dit tot ongenoegen van KHN. ‘De minister moet niet afwachten maar actie ondernemen.’