Horeca moet voor 1 juli 2019 voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing

Horeca moet voor 1 juli 2019 voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing

Horecabedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken zijn verplicht om zich voor 1 juli 2019 te registreren bij het eLoket Informatieplicht Energiebesparing van de overheid.

Je moet bij de registratie eLoket Informatieplicht Energiebesparing voor horecaondernemers aangeven welke maatregelen je neemt om energie te besparen in je horecabedrijf. Alleen bedrijven die 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken zijn hiertoe verplicht.

Het eLoket is sinds deze week ‘open’. Om te achterhalen of je  verplicht bent mee te doen, is er een stappenplan opgesteld. Ook KHN Energie komt binnenkort met een speciale aangiftehulp voor horecaondernemers.

Energiebesparing horeca

De overheid zet in op energiebesparing; ook van horecabedrijven. Naast de lijst met Erkende Maatregelen om te zien wat ondernemers kunnen doen om energie te besparen, geldt vanaf dit jaar een informatieplicht.

Onder Erkende Maatregelen vallen zaken als isolatie (gebouw, HR++ glas, leidingen) Led-verlichting, infrarood salamander et cetera.

De informatieplicht houdt in dat je - als je bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt - vóór 1 juli 2019 bij het eLoketvan de overheid moet hebben gemeld welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen.

Waarom een informatieplicht

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Deze verplichting is gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

In de praktijk bleek deze wet moeilijk te handhaven waardoor gestelde klimaat- en energiedoelen niet worden gehaald. Daarom komt er vanaf komend jaar een informatieplicht energiebesparing waarmee ondernemers worden verplicht aan te geven welke maatregelen voor energiebesparing zij hebben genomen. Het betreft dan de zogenaamde erkende bespaarmaatregelen die per branche zijn opgesteld.