Extra krediet voor ondernemers maandag beschikbaar

Extra krediet voor ondernemers maandag beschikbaar

Ondernemers kunnen vanaf maandag 16 maart al extra overbruggingskrediet krijgen of verhoging van het bedrag dat ze rood mogen staan. Deze zogenoemde BMKB-regeling zou pas eind maart ingaan, maar staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft dit nu vervroegd.

De regeling maakt deel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Naar schatting wordt er nu al direct 300 miljoen euro beschikbaar gesteld aan getroffen mkb-bedrijven.

BMKB-regeling

Volgens staatssecretaris Keijzer zijn de maatregelen essentieel voor kleine ondernemers die inkomsten of productie mislopen. 'In de horeca en de toerismesector zijn de effecten intussen voelbaar. Het kabinet beschikt naast de automatische stabilisatoren vanuit de begroting over een instrumentarium om deze economische gevolgen te mitigeren en neemt maatregelen om dat instrumentarium zo effectief in te zetten. Zo bestaat de regeling voor werktijdverkorting om onnodig ontslag van werknemers te voorkomen. Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te voorzien, bestaat de maatregel Borgstelling MKB-kredieten. Deze zal worden verruimd.'

Het ministerie houdt de situatie in de gaten en bekijkt steeds of extra economische maatregelen nodig zijn. 'Het kabinet laat ondernemers niet alleen.'

Ondernemers vragen zelf de Borgstelling MKB-krediet niet aan. Dat moet via een geaccrediteerde financier (aangesloten bij de BMKB-regeling). Dat kan een bank zijn, maar ook een andere financier (niet-bancaire financier).


Meer berichen over corona
Restaurants en cafés dicht vanaf zondag 15 maart 18 uur
Hotelkamers mogen wel in bedrijf blijven
Restaurants: afhalen mag niet: bezorgen wel
Extra krediet voor ondernemers maandag beschikbaar
KHN wil 5 miljard euro voor steun aan horeca
New York sluit ook horeca en scholen