TheFork: 71% van de Nederlanders is van plan gewoon weer uit eten te gaan

TheFork: 71% van de Nederlanders is van plan gewoon weer uit eten te gaan

Uit onderzoek van TheFork blijkt dat 65% van de respondenten ernaar uitkijkt om weer naar restaurants te gaan en 76% van de ondervraagden geeft aan dat Covid-19 geen financiële impact heeft gehad. Dit is een bemoedigend signaal voor de restaurants.

Om gasten verantwoord uit eten te laten gaan, heeft TheFork nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de reserveringssoftware, die helpen bij het naleven van de nieuwe Covid-19-normen.

Gewoon weer uit eten

Om restauranthouders te ondersteunen bij de heropening, deed TheFork in mei onderzoek bij een steekproef van duizenden respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Met de inzichten uit het onderzoek kunnen restaurants zich beter aanpassen aan de nieuwe situatie. Het onderzoek wijst uit dat 71% van de gebruikers van TheFork vanaf juni net zo vaak of zelfs vaker naar restaurants wil gaan. 65% is van plan binnen een maand na de heropening een tafel te reserveren. 76% laat weten dat hun budget niet is beïnvloed en geeft aan voor een restaurantbezoek hetzelfde of zelfs meer budget uit te trekken.

Gasten geruststellen

Om een lucratieve heropening te garanderen, is het voor restauranthouders nu essentieel om hun gasten gerust te stellen: 92% van de respondenten verklaart dat het ‘belangrijk tot cruciaal’ is om optimaal geïnformeerd te worden over de protocollen rond de gezondheid, die door de restaurants worden geïmplementeerd. 81% van de respondenten geeft aan gerustgesteld te zijn om uit eten te gaan als zij op het terras kunnen reserveren.
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wat restaurants en consumenten nodig hebben in deze tijd om veilig uit eten te gaan, ontwikkelde TheFork nieuwe functies om hen hierbij te ondersteunen. Een aantal voorbeelden van ontwikkelingen:

● Een nieuw reserveringssysteem, waarmee restauranthouders gemakkelijk tijdslots instellen en meerdere shifts die zorgen voor een hogere bezetting en een betere spreiding van gasten.
● Gemakkelijk de tafelindeling instellen: een tafelschikking met garantie van de 1.5m en optimalisatie van de beschikbare tafels.
● Herbevestiging van reserveringen via e-mail en sms: minimaliseren no-shows en de mogelijkheid om bij herbevestiging gezondheidscontrole vragen te stellen aan de gast.
● Gasten via TheFork-app informeren over de nieuwe gezondheidsmaatregelen die restaurants in hun restaurant hebben moeten implementeren.
● Mogelijkheid om te kunnen reserveren op het terras of bij een ander specifiek gebied in/bij het restaurant, om een plek te garanderen.
Dankzij deze recente ontwikkelingen in de reserveringssoftware biedt TheFork restaurants hulpmiddelen aan om gasten een veilig gevoel te geven om verantwoord uit eten te gaan.