FNV: flexibele arbeidsmarkt moet op de schop

FNV: flexibele arbeidsmarkt moet op de schop

De flexibele arbeidsmarkt moet op de schop om te zorgen dat mensen die via allerlei flexconstructies werken meer zekerheid krijgen. Dat zegt vakbond FNV naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de arbeidsmarkt.

Uitzendkrachten waren de flexwerkers die het vaakst hun baan verloren. Ook oproep- en invalkrachten werden hard getroffen. Bedienend personeel in de horeca, winkelverkopers en schoonmakers behoorden tot de zwaarst getroffen beroepen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat in het tweede kwartaal van het jaar 322.000 banen zijn verdwenen. 'Een ongekende afname', concludeert het statistiekbureau, dat ook melding maakt van een fors opgelopen werkloosheid.

'De cijfers van CBS bevestigen wat de FNV ook al bijna een half jaar aangeeft: flexibele krachten zijn de eerste slachtoffers van de economische teruggang die sinds half maart is ingezet, ondanks de steunmaatregelen die ook voor hen zijn bedoeld', zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga van de vakbond.

Daling aantal flexwerkers

Uit de cijfers van het CBS valt af te lezen dat het aantal flexwerkers in het tweede kwartaal met 119.000 daalde ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Op jaarbasis daalde het aantal flexwerkers zelfs met 272.000. Het statistiekbureau zag nog nooit eerder zo'n grote afname in een jaar. De afname was zelfs groter dan de toename van het aantal vaste werknemers en zelfstandigen.

Vooral flexwerkers die nog maar kort bij een bedrijf werkten, verloren hun baan in het afgelopen kwartaal. Van de 571.000 flexwerkers die aan het einde van het eerste kwartaal minder dan een half jaar in dienst waren, waren er drie maanden later nog 452.000 over. Ook het aantal werknemers dat een half jaar tot een jaar in dienst was daalde flink.

De FNV roept al langer op tot meer vaste banen. 'De doorgeslagen flex is onder andere het gevolg van de vorige crisis. Toen zijn volwaardige banen verloren gegaan', zegt Elzinga, die ook aangeeft dat er met deze crisis kansen zijn om de situatie aan te pakken. 'En toen het economisch beter ging en er weer meer werkgelegenheid ontstond, zijn ze veelal vervangen door goedkope flexconstructies. Die fout moet nu niet wéér worden gemaakt.'