Muizenplaag in Markthal Rotterdam

Muizenplaag in Markthal Rotterdam
Rotterdamse Markthal

Bij een controle van de Markthal Rotterdam heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 36 overtredingen geconstateerd waarvan 19 met plaagdieren. In totaal zijn 76 levensmiddelenbedrijven die bederfelijke levensmiddelen verhandelen in de Markthal aan een inspectie onderworpen.

Aanleiding van de controle door de NVWA was een recente spoedsluiting van een bedrijf.  Deze werd veroorzaak door muizenoverlast . Ook kreeg de NVWA meerdere signalen en constateringen van vooral plaagdieren overlast.

Er werden tijdens de controle 36 overtredingen geconstateerd. In 23 gevallen heeft dat geleid tot een directe waarschuwing. Bij dertien gevallen was de overtreding ernstiger. Of was er sprake van herhaalde overtreding. Er zijn bij  deze bedrijven zogenoemde rapporten van bevindingen opgemaakt; die zullen leiden tot een boete of andere sanctie.

Van de 36 geconstateerde overtredingen zijn er 19 direct gerelateerd aan de aanwezigheid van ongedierte. De overige overtredingen hebben te maken met het niet nauw nemen met de hygiënevoorschriften.

De NVWA sloot maanadg 29 januari ook een Albert Heijn XL in Amsterdam vanwege ernstige muizenoverlast. De controleur van de NVWA trof aangevreten verpakkingen en muizenkeutels in de winkel aan.

Advies NVWA: bestrijden van plaagdieren

NVWA heeft adviezen opgesteld voor ondernemers die kampen met plaagdieren, zoals muizen en ratten.

Plaagdieren moeten op professionele wijze worden bestreden. Dit betekent dat ze alleen bestreden mogen worden door iemand met een erkend vakbekwaamheidsdiploma. Zonder dit diploma mag u of mogen uw medewerkers niet zelf de plaagdierbestrijding uitvoeren. plaagdieren

Handreiking aan de ondernemer

Plaagdieren zijn bijvoorbeeld in een winkelcentrum een gemeenschappelijk probleem. Toch is het nodig dat het bestrijdingsinitiatief komt van de individuele ondernemer bij wie het probleem zich het eerst voordoet. Maar wat is de eerste stap, wie heeft welke rol en wat kunt u van collega-ondernemers verwachten?

Om u daarbij te helpen kunt u gebruikmaken van de handreiking ‘Het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden’ Dit document is opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB).

Plaagdiermanagementbedrijf inhuren

Als u of uw medewerkers niet in het bezit zijn van een erkend vakbekwaamheidsdiploma kunt u een plaagdiermanagementbedrijf inhuren om ongedierte te bestrijden. Dit bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat de bestrijding wordt gedaan door mensen met een erkend vakbekwaamheidsdiploma.

Gebruik (lijm)planken

In situaties waar alles op het gebied van wering en bestrijding is geprobeerd en de volksgezondheid, dan wel de voedselveiligheid in het geding blijven, kan de lijmplank ingezet worden als uiterst middel. Bij de bestrijding moet onnodig dierenleed voorkomen worden.

TIPS TEGEN MUIZEN

  • dicht kieren en gaten met knaagdierbestendig materiaal
  • zorg dat buitendeuren automatisch dichtvallen
  • werk hygiënisch en vermijd voedselresten op de grond
  • laat vuilnis niet zo maar staan. Gooi zakken in de container
  • sluit de container(s) goed af
  • bewaar voorraad zo veel mogelijk in gesloten (harde) verpakkingen