Kabinet kijkt naar herinvoering oude ventilatie-eisen horeca

Kabinet kijkt naar herinvoering oude ventilatie-eisen horeca

Het kabinet kijkt hoe het de oude, strengere ventilatienormen voor de horeca weer kan invoeren. Met de aanpassing van de Drank- en horecawet is sinds 1 juli de ventilatienorm voor de horeca vijf keer lager geworden dan deze was.

Deskundigen spraken donderdag in NRC hun verbazing uit over het besluit om de ventilatie-eisen te versoepelen. Voorheen behelsde die eis dat de lucht in horecazaken eens per tien minuten moet worden ververst. Door de aanpassing van de Drank- en horecawet gelden sinds 1 juli de eisen uit het Bouwbesluit: daarin staat dat de lucht maar eens per uur hoeft te worden ververst.

De Tweede Kamer hamerde begin juli in een debat al op het belang van ventilatie in de strijd tegen corona. Onder meer naar aanleiding daarvan vroeg het kabinet nieuw advies aan het Outbreak Management Team (OMT). Dat team van experts adviseert het kabinet nu om de ventilatie-eisen van vóór 1 juli 'te laten herleven'.

'Aanpassen ventilatie-eisen horeca in Bouwbesluit'

'Herintroductie van deze eisen is evenwel logisch en het kabinet kijkt daar nu naar', laat het ministerie weten. 'Aangezien de eisen pas per 1 juli zijn vervallen kunnen we ervan uitgaan dat de horecabedrijven hier nu nog aan voldoen.'

ventilatie-eisen horeca

Eén optie is het aanpassen van de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit. Een andere mogelijkheid is de ventilatie-eisen voor de horeca opnemen in de coronawet, aldus het ministerie. Een van de redenen voor de oude, strenge ventilatie-eisen was het feit dat er vroeger werd gerookt in de horeca. Door het rookverbod in de horeca werden er vóór de coronacrisis vraagtekens gezet bij het belang van die strenge eisen.