75 procent in Amsterdam stopt om deze reden met Airbnb

75 procent in Amsterdam stopt om deze reden met Airbnb

Airbnb raakt 75 procent van zijn woningaanbod in de hoofdstad kwijt door een nieuwe regeling die deze maand is ingegaan, zo meldt Volkskrant na een peiling door de gemeente Amsterdam.

Alleen particulieren die zich hebben geregistreerd als hoofdbewoner en staan ingeschreven op het betreffende adres, mogen een woning nog verhuren via het verhuurplatform. Als advertenties op het woningverhuurplatform geen juist registratienummer hebben, worden ze door Airbnb verwijderd. Ook kan er een boete worden opgelegd.

  • Bestaande hosts moeten zich voor 1 oktober 2021 registreren, tenzij ze recht hebben op een vrijstelling, zoals hotels.
  • Nieuwe hosts kunnen vanaf 1 april enkel een advertentie aanmaken met een registratienummer, tenzij ze recht hebben op een vrijstelling, zoals hotels.
  • De periode april tot en met oktober is een voorlichtingsperiode van zes maanden waarin hosts geïnformeerd worden over het registratiesysteem.
  • Advertenties die verplicht zijn om een registratienummer te tonen maar hier niet aan voldoen, worden vanaf 1 oktober 2021 automatisch gedeactiveerd.

Illegale Airbnb-huur voorkomen

'Deze registratieplicht, waar we jarenlang voor hebben gepleit in Den Haag, geeft ons de mogelijkheid om beter te handhaven op illegale vakantieverhuur', aldus waarnemend woonwethouder Rutger Groot Wassink tegenover Metro. 'Met het verplichte registratienummer in een advertentie voor verhuur van een woning aan toeristen, kunnen adresgegevens achterhaald worden. Zo wordt illegale verhuur uit de anonimiteit gehaald.'

Airbnb meldt dat Amsterdam de eerste stad in Nederland is die, als onderdeel van deze wet, een registratiesysteem introduceert. 'Wij steunen de gemeente Amsterdam en de implementatie van registratie vrijwillig omdat we bij willen dragen aan het succes van dit nieuwe systeem en ervoor willen zorgen dat de gemeente over de inzichten beschikt die zij nodig heeft om vakantieverhuur effectief en proportioneel te reguleren.'

Meldplicht Airbnb

Particuliere vakantieverhuur

Wanneer je hoofdbewoner bent en je af en toe je hele woning verhuurt, ziet de gemeente Amsterdam dat als vakantieverhuur. Hiervoor moet je een vergunning hebben voor vakantieverhuur. Een vergunning kan via de website van de gemeente Amsterdam worden aangevraagd en moet ieder jaar op 1 april worden verlengd. De vergunning kost €45,80 per jaar.

Je mag je hele woning in Amsterdam slechts 30 nachten per jaar verhuren, tenzij je een specifieke vergunning hebt om je woning voor meer nachten te verhuren, zoals een vergunning voor korte verblijven.

30 nachten

Volgens de Nederlandse wet kan de gemeente Amsterdam aan Airbnb vragen om de kalender voor de rest van het jaar te blokkeren bij accommodaties waarbij die grens van 30 nachten is bereikt.