Dormio bereikt akkoord met Zeeuwse gemeente in getouwtrek om nieuw resort

Dormio bereikt akkoord met Zeeuwse gemeente in getouwtrek om nieuw resort

Nadat de Zeeuwse gemeente Veere in oktober een streep zette door de plannen van Dormio voor een hotel-resort met 466 kamers bij het dorp Biggekerke, is de aanbieder van vakantieaccommodaties in onderhandeling gegaan met de gemeente. En met resultaat: er ligt een nieuw plan, waar de gemeente groen licht voor heeft gegeven. Wel moet de gemeente ruim 8 ton schadevergoeding betalen.

De gemeente Veere en Dormio zijn tevreden over het bereikte onderhandelingsresultaat over de bouw van een hotel op het zogenoemde Kaasboerterrein in Biggekerke. Die onderhandelingen werden gevoerd nadat Veere in oktober 2021 een streep zette door de plannen voor dat hotel door een in 2011 verleende vergunning in te trekken.

Voorafgaand aan het intrekken van die vergunning was binnen de gemeente al gemor over de komst van zoveel kamers. De plannen stuitten op weerstand bij de inwoners van Biggekerke en het gemeentebestuur. Ze vinden dat het niet past bij de schaal van dorp. Ook was het in strijd met het beleid van het college dat zo min mogelijk extra toeristische bedden wil. Daarom werd in oktober de vergunning ingetrokken.

Nu is overeenstemming bereikt over het hotelconcept, het aantal kamers, het aantal bedden, het ontwerp van de voorgenomen bebouwing en een financiële vergoeding aan Dormio voor het intrekken van die omgevingsvergunning uit 2011.

Afgeslankt plan

Daarbij is sprake van een afslanking ten opzichte van de ingetrokken omgevingsvergunning. Met het afgeslankte plan wordt ingezet op reductie van het aantal kamers en bedden ten opzichte van de omgevingsvergunning uit 2011.

In dat afgeslankte plan staan 322 bedden ingetekend, waar dat er in de vergunning uit 2011 nog 550 waren – een reductie van 228 bedden. Ook het aantal losse eenheden is van 173 teruggebracht tot 121, dat zijn er 52 minder. Oorspronkelijk zouden al die 173 eenheden ook een kitchenette hebben. In het nieuwe plan beschikken slechts 80 van de 121 eenheden over een eigen kookfaciliteit.

Positief effect

Het concept van het alternatieve hotelplan bestaat uit een mix aan faciliteiten en voorzieningen op 4* plus niveau waarbij ingezet wordt op families. De vermindering van het aantal kamers en bedden in combinatie met het vernieuwde hotelconcept hebben, ten opzichte van het eerdere plan uit 2011, positieve effecten op de verkeers- en parkeerdruk en de toeristisch-recreatieve druk op de omgeving.

Bij het uitwerken van het plan wordt rekening gehouden met het dna van Biggekerke, laat Dormio weten. Er wordt gekozen voor een opdeling van de bebouwing in een hoofdgebouw met faciliteiten met daaromheen losse passende gebouwen met units in een parkachtige, verkeersluwe omgeving.

De bebouwingshoogte zal maximaal uitkomen op de hoogte van een doorsnee woning: twee lagen met een kap. Door deze beperkte bebouwingshoogte en door een verspreiding van de gebouwen op het terrein ontstaat geen massaliteit maar een sfeer en schaal die recht doet aan de dorpsbebouwing van het buitengebied van Biggekerke.

Acht ton schadevergoeding

Dormio is bereid geweest mee te werken aan het afgeslankte plan. Daarom vindt de gemeente het redelijk dat Dormio, na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, een tegemoetkoming in de geleden planschade krijgt van maximaal €500.000. Voor gemaakte extra kosten krijgen de beide initiatiefnemers, Dormio BV en de Kaashoeve BV, een tegemoetkoming van elk €175.000.

Voortgang hotelplan

Dormio werkt het afgeslankte plan uit tot een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden aangevraagd. In dit ontwerpproces wordt de omgeving geraadpleegd (participatie). De aanvraag doorloopt de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure waarbij de ontwerp omgevingsvergunning 6 weken voor zienswijzen ter inzage ligt. Daarna besluit de gemeente over de verlening van de omgevingsvergunning. De lopende juridische procedures worden door partijen gerespecteerd.

Wethouder Chris Maas van de gemeente Veere zegt over het onderhandelingsresultaat: ‘We hebben veel bereikt ten opzichte van het eerdere plan: minder eenheden, minder bedden en een vernieuwend hotelconcept. Het nieuwe hotel krijgt een hogere kwaliteitsklasse én het is een aanvulling op de variatie in de toeristische verblijven in Veere. Het hotelplan sluit nu beter aan bij de huidige inzichten over recreatie en leefbaarheid. Er zijn constructieve gesprekken gevoerd met een resultaat dat er mag zijn.’

Don van Schaik CEO Dormio: ‘We zijn blij met dit compromis, hiermee kunnen we verder. Ons hotelconcept voegt een nog niet bestaande kwaliteit toe aan de toeristische sector in Veere. Het hotel krijgt een slecht-weer voorziening en een uitgebreid wellnessaanbod in de accommodaties. De intensieve onderhandelingen hebben we samen kunnen afronden met een mooi resultaat.’