'Na overname restaurant toch recht op TVL'

'Na overname restaurant toch recht op TVL'

Een restaurant dat vanwege een overname misgreep bij de toekenning van TVL, krijgt de coronasubsidie toch. Uitvoerder RVO is op de vingers getikt.

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de TVL voor een restaurant dat was overgenomen ten onrechte afgewezen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft deze kwestie onderzocht en uitspraak gedaan.

Van Stichting naar BV

Het restaurant in kwestie is na overname dezelfde eenheid gebleven en kan dus wél omzetverlies aantonen, oordeelt het CBb.

Voor de overname was de exploitatie van het restaurant in handen van een stichting, natijd werd het een BV. Deze BV draaide in de referentieperiode nog geen omzet, maar het restaurant mag dus uitgaan van de omzet van de stichting.

Onder de stichting draaide het restaurant niet nar behoren en de bedenken van het concept nam de zaak zelf over, op 10 februari 2020.

Restaurant TVL afgewezen

Voor het vierde kwartaal (Q4) van 2020 diende de BV een aanvraag in voor een subsidie op grond van de TVL. Die werd echter afgewezen door de RVO, omdat het omzetverlies niet ten minste 30% lager was in de subsidieperiode ten opzichte van de referentieperiode. Daarbij werd echter uitgegaan van de omzet van de BV. Deze draaide in de referentieperiode nog geen omzet.

De overname door de BV leidde tot een nieuwe inschrijving in het handelsregister van de KVK.

Ondernemer stapt naar de rechter

De ondernemer spande een rechtszaak aan tegen de RVO en kreeg gelijk.

Het CBb stelt vast dat de BV het restaurant inclusief de bestaande overeenkomsten en vaste lasten heeft overgenomen. Het restaurant zit nog op hetzelfde adres en voert nog hetzelfde concept. . Kenmerkende eigenschappen van de onderneming zijn dus bij de overname bewaard gebleven.

Dezelfde bestuurder restaurantconcept

De UBO van de BV (UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie) is de bedenker van het restaurantconcept. Ook was hij als bestuurder tot april 2017 en nadien als vraagbaak nauw betrokken bij de bedrijfsvoering van het restaurant.

Dat de RVO de omzetgegevens van de onderneming onder het oude KvK-nummer moeten raadplegen, al dan niet handmatig, levert voor de RVO extra werk op, maar dit is volgens het Cbb wel uitvoerbaar.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven draagt daarom de RVO op binnen vier weken een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak.