Bastion Hotels verliest bij EU-hof bezwaar tegen coronasteun mkb

Bastion Hotels verliest bij EU-hof bezwaar tegen coronasteun mkb

De Nederlandse coronasteun aan middelgrote en kleine ondernemingen is terecht goedgekeurd door de Europese Commissie. Het Gerecht van het Europees Hof van Justitie wijst de bezwaren van de Bastion-hotelketen en een aantal medestanders tegen de overheidssteun voor het door de coronapandemie gedupeerde mkb af.

Bastion Hotels spande in 2021 een zaak aan bij het Europees Hof van Justitie. De hotelketen wil, samen met 35 medestanders, dat het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie over de coronasteun aan het Nederlandse mkb wordt geannuleerd. Het gaat om rechtstreekse subsidies om de vaste kosten van kleine en middelgrote ondernemingen die getroffen werden door de pandemie te helpen financieren. 

De hotelsector is zwaar getroffen door de pandemie, maar grote ondernemers vinden het onrechtvaardig dat zij veel minder kunnen profiteren van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) om hun hotels draaiende te houden dan de kleine ondernemers. Ook moeten de grote ondernemingen hun eigen vermogen aanspreken om concurrerend te blijven. 

Het Gerecht, een onderdeel van het Europees Hof van Justitie, meent echter dat het besluit van de commissie goed onderbouwd was, in een bijzondere situatie. Hiermee is het bezwaar van Bastion Hotels van tafel geveegd.