nieuws

Vakantiekrachten werken zonder contract

Café

Bijna de helft van de vakantiekrachten werkt zonder contract. Dat blijkt uit een onderzoek onder leden van CNV Jongeren. De horeca is de populaire sector voor een vakantiebaantje.

Vakantiekrachten werken zonder contract

Volgens de vakbond krijgt bovendien bijna een derde van hen te weinig pauze en minder dan het minimumloon. ‘Vakantiewerkers zonder contract hebben heel weinig rechten, ook niet als zij een ongeval op het werk krijgen’, aldus voorzitter Klaas Pieter Derks van CNV Jongeren maandag.

Overigens betekent een vakantiebaantje zonder arbeidscontract niet per se dat de jongere zwart werkt. Een werkgever kan namelijk desondanks belasting en sociale premies afdragen. Derks kan niet inschatten in hoeveel gevallen dit wel gebeurt.

Uit de antwoorden van 1300 leden op een vragenlijst op de website van CNV Jongeren blijkt verder dat bijna een kwart van de vakantiewerkers meer dan vijf dagen in de week werkt. CNV Jongeren noemt het zorgelijk dat werkgevers de jongeren slecht voorlichten over hun rechten en plichten.

Om jongeren daar beter bekend mee te maken verspreidt de bond 40.000 folders op scholen over vakantiewerk. Daarnaast heeft CNV Jongeren een vragenlijn opengesteld.

Reageer op dit artikel