nieuws

Vooral jongeren vangen pieken op in landbouw en horeca

Café 2179

Seizoenspieken in de horeca en in de landbouw worden voornamelijk opgevangen door jonge werknemers in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. In beide bedrijfstakken werken relatief veel mensen uit deze leeftijdsgroep. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) donderdag.

Vooral jongeren vangen pieken op in landbouw en horeca

Vrijwel alle bedrijfstakken kennen seizoensverschillen in werkgelegenheid, maar deze zijn het best zichtbaar in de landbouw en de horeca. Zo vertoont het aantal werknemersbanen in de land- en tuinbouw een heel regelmatig patroon. Tussen 2006 en 2016 lag dat aantal in de zomer gemiddeld 30 procent hoger dan in de winter. In januari 2015 waren er bijvoorbeeld 91 duizend banen, in juli 116 duizend. Meestal worden banencijfers gecorrigeerd voor seizoenseffecten, om ontwikkelingen over een langere periode beter in kaart te kunnen brengen.

Minder schommeling banen horeca

In de horeca is de schommeling tussen de pieken en dalen verhoudingsgewijs kleiner dan in de landbouw. Tussen 2006 en 2016 waren er in de zomer gemiddeld 10 procent meer werknemersbanen dan in de winter. In 2015 telde de bedrijfstak 346 duizend banen in januari en 388 duizend in juli.

‘AANTAL OPROEPBANEN IN
DE HORECA NEEMT TOE’

Ook in de horeca groeit in het hoogseizoen het aantal werknemersbanen met een tijdelijk contract, maar daarnaast neemt ook het aantal oproepbanen toe. Net als in de landbouw geldt in deze bedrijfstak dat de jongste werknemers (15 tot 25 jaar) het meest te maken hebben met seizoensinvloeden. Hoe ouder de werknemers, hoe kleiner de schommeling in het aantal banen.

Knipsel

Reageer op dit artikel