nieuws

Koffiebar zonder koffie vraagt aandacht voor klimaat

Café 1322

In Amsterdam opent 1 december Geen Koffiebar, een pop-up koffiebar waar alles wordt geserveerd wat je in de gemiddelde koffiebar vindt, behalve koffie. Initiatiefnemer Solidaridad wil met de pop-up bar aandacht vragen voor klimaatverandering, die er volgens haar toe leidt dat koffie zeer schaars wordt.

Koffiebar zonder koffie vraagt aandacht voor klimaat

Om aandacht te vragen voor klimaatverandering en te laten zien wat de gevolgen kunnen zijn voor onze koffieconsumptie, opent Solidaridad van 1 tot en met 10 december de Geen Koffiebar, een koffiebar zonder koffie.

Koffiebar zonder koffie

Als ode aan koffie is alles verkrijgbaar in een koffiekop, van verse sapjes en soepjes tot tosti’s, koffiebroodjes en yoghurt met granola. Alles behalve koffie.

>>Lees hier alles over koffie

Wereldwijd is koffie een van de meest populaire dranken. Dagelijks worden er 2,25 miljard kopjes koffie geconsumeerd, met de groeiende middenklasse in Azië en Latijns-Amerika als snelst groeiende afzetmarkt. Ook in Nederland tikken we met z’n allen heel wat kopjes weg: gemiddeld 3,7 per dag. Daarmee behoren we tot de top 3 grootste koffiegebruikers ter wereld. Terwijl de vraag naar koffie stijgt, bedreigt klimaatverandering echter de koffieteelt.

Koffie en klimaatverandering

Dat de koffie opraakt, of aanzienlijk duurder wordt, is niet ondenkbaar. Als er niets gebeurt, is in 2050 het oppervlak landbouwgrond dat geschikt is voor de koffieteelt gehalveerd. Ook is de gemiddelde leeftijd van koffieboeren in veel koffieproducerende landen al 60 jaar. Een groot deel van de 20 miljoen kleinschalige koffieboeren heeft geen bedrijfsopvolger omdat de koffieteelt jongeren te weinig perspectief biedt.

Koffieplanten groeien in een (sub)tropisch klimaat, vaak in bergachtige gebieden. De juiste hoogteligging, temperatuur en vochtigheidsgraad zijn cruciaal voor de teelt.

Met name Arabica koffie, goed voor zo’n 60% van de wereldproductie, is zeer gevoelig voor klimaatverandering. Overmatige regen maakt de koffieboon kwetsbaar voor schimmelziektes zoals koffieroest en plagen zoals de koffieboorkever. Te weinig neerslag kan op zijn beurt de complete koffie-oogst laten mislukken.

Bij gebrek aan kennis en middelen om zich hiertegen te wapenen, nemen boeren vaak drastische maatregelen, zoals overmatig gebruik van pesticiden of het ontginnen van hoger gelegen bosgebieden voor nieuwe aanplant. Ontbossing is de grootste oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen in de koffieteelt, wat klimaatverandering weer versterkt.

Climate Smart Agriculture

Climate Smart Agriculture, een beproefde oplossing, is een methode voor het produceren van meer en betere kwaliteit koffie, met minder negatieve gevolgen voor mens en milieu. Trainingen op het gebied van schaduwteelt, de dichtheid van de koffieplanten, afvalwaterbeheer, bodembeheer en de introductie van nieuwe klimaatbestendige gewassen helpen boeren om zich aan te passen aan het veranderende klimaat en om de uitstoot van broeikasgassen door koffieproductie te verminderen. Lagere kosten voor agrarische hulpmiddelen en hogere opbrengsten, zorgen bovendien voor een beter economisch perspectief.

Over Solidaridad

Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie voor internationale samenwerking. Wij hebben bijna 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met onze partners in de productieketen – van boer tot multinational – werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt in 13 productieketens en is actief op vijf continenten vanuit negen internationale kenniscentra.

Reageer op dit artikel