nieuws

Ziekteverzuim in horeca opnieuw het laagst

Café 2338

Het ziekteverzuim in Nederland lag in het eerste kwartaal van dit jaar op het hoogste niveau sinds de eerste drie maanden van 2007, vooral door de griepepidemie. In de horeca is het ziekteverzuim met 2,3 procent opnieuw het laagst.

Ziekteverzuim in horeca opnieuw het laagst
© marco vellinga

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten weten. Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. Het hoogst was het in de gezondheidszorg, met 6,5 procent. Met name in verpleeg- en bejaardentehuizen lag het verzuim hoog. Ook in het openbaar bestuur en de industrie was sprake van een vrij hoog verzuim.

Ziekteverzuim in de horeca over heel 2017

Werknemers in de horeca bleven in het hele jaar van 2017 ook al het minst ziek thuis, zo bleek toen uit onderzoek. Toen lag het ziekteverzuim in de horeca op 2,2 procent en kende de ambtenarij het hoogste ziekteverzuim. Volgens het CBS is er een laag ziekteverzuim in de horeca omdat er naar verhouding veel jonge werknemers zijn in de horeca. Daarnaast kent de horeca veel oproepkrachten met een nul-uren contract. Omdat er de werkgever bij dergelijke contracten in geval van ziekte niet altijd hoeft door te betalen, heeft dit voor de werkgever geen effect op het verzuimpercentage, ook al is de werknemer ziek. Bij gevaarlijke beroepen zoals brandweer, politie en defensie is naar verhouding meer verzuim. Verder is er in de zorg vaker fysiek zwaar werk, wat ook hoger verzuim meebrengt.

Lees ook: Opnieuw laagste verzuim in  horeca

Gemiddeld 4,9 procent

Het verzuim ligt voor het eerste kwartaal van 2018 landelijk op 4,9 procent, wat betekent dat van elke duizend te werken dagen er 49 zijn verzuimd vanwege ziekte. De griepepidemie duurde van medio december tot in april. Griep en verkoudheid waren verreweg de meest genoemde klachten van werknemers die thuisbleven vanwege ziekte.  Het ziekteverzuim in Nederland lag in het hele jaar van 2016 op 3,9 procent, wat betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 schommelde het verzuim tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het verzuim het laagst met 3,8 procent.

Reageer op dit artikel