nieuws

‘Jongeren drinken toch wel, liever thuis dan in het café’

Café 1231

Meer dan de helft van de Nederlandse ouders (56 procent) laat hun kind voor zijn achttiende alcohol drinken. In veel gevallen kopen zij zelf de drank voor hun zestien- of zeventienjarige zoon of dochter. Dat blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder bijna 2500 ouders.

‘Jongeren drinken toch wel, liever thuis dan in het café’

Veel ouders denken dat het onvermijdelijk is dat hun kind met drank in aanraking komt. En dan laten ze hun kind liever thuis onder toezicht drinken dan buitenshuis waar het verboden is. ‘Jongeren drinken toch wel. Liever bij mij thuis dan in het café’, zegt een van de ouders.

Om drankmisbruik onder jongeren tegen te gaan werd vier jaar geleden de leeftijdsgrens voor het drinken en kopen van alcohol opgehoogd van zestien naar achttien.

Ondernemers zijn zwaar gefrustreerd over de ‘onredelijke’ Drank- en Horecawet. Terwijl ze hun best doen om te voorkomen dat 18-minners alcohol gebruiken, krijgen die de drank van hun ouders op een presenteerblaadje. Dit bleek eerder uit eigen onderzoek van Misset Horeca.

 

Van de honderd bedrijven die de vragenlijst van Misset Horeca retourneerden, controleren zonder uitzondering jongeren op hun leeftijd. Vaak wordt aan de deur door de portiers al naar hun id gevraagd en krijgen 18-minners een polsbandje, en eenmaal binnen, worden ze door het barpersoneel gecontroleerd, dat daar meer en meer op wordt getraind. De pakkans is dan ook groot.

Loktiener

Van de ondervraagde ondernemers, is 40 procent wel eens gecontroleerd. Vaak werd daar een loktiener bij ingezet. Sommige zijn al zes, zeven of zelfs acht keer gecontroleerd. Desondanks heeft 93 procent van de ondernemers nog nooit een boete gehad.

Ouders doorgeefluik

Het repressieve beleid van de overheid in de vorm van een torenhoge boete van bijna €1400, in combinatie met de afschrikwekkende werking van loktieners, werpt dus duidelijk zijn vruchten af, blijkt uit onze enquête. Het is dan ook niet verbazend dat de grootste ergernis van de ondernemers de bedenkelijke rol van ouders is. Die spelen vaak voor doorgeefluik omdat ze vinden dat hun minderjarige kind wel een drankje mag. Voor 22 procent van de ondernemers is de houding van ouders de grootste ergernis. ‘Zij overtreden de wet, wij moeten voor politieagent spelen of krijgen de boete.’

Vorige week pleitte Koninklijke Horeca Nederland voor een hardere aanpak van wederverstrekkers. Tot nu toe worden die niet beboet. Volgens KHN wordt dat de hoogste tijd: ‘90 procent van de jongeren onder de 18 koopt de drank niet zelf’. Uit onderzoek van Misset Horeca blijkt dat de wederverstrekker vaak de ouder is.

Grafiek3

 

‘Je beschermt niet, je raakt jongere kwijt’

Van de ondernemers uit de enquête van Misset Horeca ziet 91 procent niets in 18-min-feesten. Overigens heeft 81 procent geen speciaal deurbeleid voor 18-minners. ‘Jongeren zijn gewoon welkom,’schrijft een ondernemer. Eenvijfde deel van de ondervraagde bedrijven heeft een of andere vorm van beperking voor jongeren onder de 18 jaar. Vanaf een bepaald tijdstip, meestal na 20.00 uur, zijn die niet meer welkom. Een klein deel van de bedrijven laat 18-minners helemaal niet meer toe. De keerzijde is dat dat vaak de bedrijven zijn waar jongeren naar toe gingen.

Frisfeesten in Utrecht voor 18-minners krijgen geen vervolg

Sfeer horeca wijzigt

Meulenbeld waarschuwt tot slot voor een grimmigere sfeer op straat. ‘Vroeger waren er nauwelijks portiers hier in Utrecht. Nu hebben alle cafés een portier voor de deur. Het risico is dat daardoor de sfeer verandert. Ik wil niet zover gaan dat dat nu al het geval is. Maar mocht het gebeuren, dan heb je met de beste bedoelingen het slechtste resultaat bereikt.’

Top 5 ergernissen

Waaraan ergeren ondernemers zich het meest als het om alcoholbeleid voor 18-minners gaat?

  • Waaraan ergeren ondernemers zich het meest als het om het alcoholbeleid voor 18-minners gaat?
  • Ouders die drank bestellen voor hun minderjarige kinderen.
  • Andere plekken waar minderjarigen zich ‘klemzuipen’, oals sportkantines, zuipketen, thuis en op de straat.
  • De onevenredig harde aanpak van de horeca inclusief de torenhoge boete van bijna €1400.
    Dat de verantwoordelijkheid bij de ondernemers wordt neergelegd. Niet de horeca, maar ouders en minderjarigen zijn zelf verantwoordelijk.
  • De inzet van loktieners.

 

Reageer op dit artikel