nieuws

Soos schuldig bevonden aan dood dronken, minderjarige gast

Café 763

In Limburg is een jongerensoos schuldig bevonden aan de dood van een dronken, minderjarige gast. In 2016 verongelukte een jongen na zijn bezoek aan de soos. Dit roept gemengde reacties op. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van een horecabedrijf?

Soos schuldig bevonden aan dood dronken, minderjarige gast

De rechtbank in Maastricht acht bewezen dat de jongen zeker vijf halve liters bier op had en een aantal shotjes en gedesoriënteerd was toen hij de soos in Guttencoven verliet. Hij werd vervolgens aangereden op de snelweg A2 waar hij liep. Het alcoholpromillage in zijn bloed is in het ziekenhuis vastgesteld op 1.6. Het slachtoffer bezocht een Halloweenfeest in de Soos.

De rechtbank ziet een verband tussen de dronkenschap van de jongen en diens dood en veroordeelt de soos wegens ‘dronken maken van een kind met de dood tot gevolg’.

De rechtbank veroordeelt de soos – ’t Waeske – voor overtreding van art. 252 van het Wetboek van Strafrecht tot een geldboete van € 15.000, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

Geen id gevraagd

Daarnaast legt de officier van justitie een onvoorwaardelijke geldboete van € 1.000 op voor het overtreden van art. 20, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, omdat ‘t Waeske bedrijfsmatig alcohol aan jongeren onder 18 jaar verstrekte. Als ’t Waeske de komende 3 jaar nog een keer de Drank- en Horecawet overtreedt, volgt een sluiting voor de tijd van 6 maanden. Dit op grond van art. 7, onder c, van de Wet economische delicten. De volledige uitspraak is gepubliceerd op Rechtspraak.nl.  In de uitspraak verklaren getuigen dat bij de bar geen enkele keer om een id is gevraagd toen de minderjarige halve liters bier bestelde.

Volgens zijn vader ging het slachtoffer zelden of nooit uit en was dit pas de tweede keer dat hij alcohol dronk.

De rechtbank neemt het de destijds aanwezige bestuursleden kwalijk dat ze niet verhinderd hebben dat de gast bier dronk. Ook hebben ze er niet voor gezorgd dat hij veilig thuiskwam. En dat terwijl de gast zichtbaar dronken was. Daarmee is de soos ernstig tekortgeschoten in zorg en aandacht voor de doelgroep, de jongeren, aldus de rechtbank.

Reactie KHN

Bernadet Naber, woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland,  zegt dat het schenken van alcohol aan minderjarigen en mensen ‘in kennelijke staat’ wat KHN betreft uit den boze is.  Tegen het AD: ‘De verantwoordelijkheid van horecaondernemers niet ophoudt bij de drempel. ‘Dat kan betekenen dat er een taxi gebeld wordt voor gasten of dat de uitbater helpt een ruzie te sussen. Wel is er een grens. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de veiligheid in een dorp of wijk. Dat is de burgemeester.’

Stap wil verantwoordelijkheid horeca verder doortrekken

Dit laatste zegt ze naar aanleiding van uitspraken van STAP. Directeur Van Dalen vindt dat de verantwoordelijkheid van verstrekkers van alcohol nog veel verder zou moeten gaan. ‘Wat ons betreft houdt het niet op bij minderjarigen, en ook niet bij een noodlottig incident. Denk bijvoorbeeld aan alcohol gerelateerd geweld. Bij veel geweldsincidenten is alcohol de oorzaak, dat is algemeen bekend. De spoedeisende hulp zit in het weekend vol met slachtoffers daarvan, artsen klagen er steen en been over. Wij vinden dat verstrekkers van alcohol daar ook op aangesproken moeten kunnen worden.’

‘De rechter stelt nu heel duidelijk dat niet alleen de persoon zelf verantwoordelijk is, maar dat ook de soos, kantine of horecagelegenheid die door blijft schenken nadrukkelijk schuld heeft. We hopen dat dit een preventieve werking heeft. Uit onderzoek blijkt dat minderjarigen op veel plekken alcohol kunnen krijgen. Het uitbannen gaat zeer moeizaam. Hopelijk heeft dit soort uitspraken effect, en helpt het om horeca-uitbaters hun verantwoordelijkheid te laten nemen,’ aldus de directeur van STAP, het Nederlands instituut voor alcoholbeleid.

Toezien op hoe iemand thuiskomt?

Volgens de advocaat van de soos voelen de vrijwilligers zich wel verantwoordelijk voor het schenken van alcohol aan een minderjarig persoon, maar vinden ze het verwijt dat ze schuldig zijn aan zijn dood niet terecht.  ‘Moet je als verstrekker van alcohol naast toezicht op alcoholgebruik, ook toezien op hoe iemand thuiskomt? Waar eindigt dat precies? De verantwoordelijkheid wordt nu volledig neergelegd bij ’t Waeske. Ik denk dat iedereen hier verantwoordelijk is. Ook de minderjarige zelf, de vriendengroep en de ouders.’


>>> Rick Kempen: de olifant in uw zaak die alcohol heet

Reageer op dit artikel