nieuws

Loonsverhoging voor cateringmedewerkers

Catering

Medewerkers in de contractcatering kunnen met terugwerkende kracht een loonsverhoging tegemoet zien van twee procent. De betrokken organisaties zijn dat met elkaar overeengekomen.

Loonsverhoging voor cateringmedewerkers

Werknemersorganisaties FNV Catering, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie Veneca hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao contractcatering die met terugwerkende kracht per 1 april 2014 van kracht gaat. In de nieuwe cao hebben werknemers recht op een loonsverhoging van totaal twee procent.

De belangrijkste punten in de nieuwe cao contractcatering zijn:

De looptijd is van 1 april 2014 tot 1 juli 2015;

Een loonsverhoging van 1,5% per 1 juni 2014 en 0,5% per 1 januari 2015;

Een standaard reiskostenregeling voor iedere medewerker en een garantieregeling voor werknemers met oude rechten;

Aanpassing artikel 10 en het schrappen van artikel van 11;

Flexibele werktijdregeling.

De leden van FNV Catering hebben aangegeven dat zij akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao catering per 1 april 2014. In het totaal was 94% van de uitgebrachte stemmen positief.

FNV Catering is de grootste vakbond voor werknemers in de contractcatering. FNV Catering behartigt de collectieve belangen voor alle werknemers in de contractcatering op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De contractcatering verzorgt restauratieve voorzieningen voor opdrachtgevers zoals overheid, bedrijfsleven, gezondheidszorg en gevangeniswezen in de sectoren bedrijfscatering, zorgcatering, onderwijscatering en inflightcatering.

Reageer op dit artikel