nieuws

Bestuurlijk kopstuk Jacques Fit overleden

Horeca

Na een kort ziekbed is op vrijdag 16 november Jacques Fit op 59-jarige leeftijd overleden. Fit, in het dagelijks leven eigenaar-directeur van hotel Tulip Inn Medemblik was onbetwist een bestuurlijk kopstuk van de horecabedrijfstak. Meer dan 20 jaar was hij nauw betrokken bij onder meer het horecaonderwijs en het arbeidsmarktbeleid. Ook trad hij jarenlang namens de werkgevers op als CAO-onderhandelaar. Daarnaast was hij geruime tijd landelijk bestuurslid van Koninklijk Horeca Nederland.

In december 1996 verbond hij zijn bestuurlijk lot aan de reorganisatie van KHN. Daarbij kwam toenmalig voorzitter Gerard van der Veen ten val, waarop ook Fit en nog een drietal andere bestuursleden opstapten. De hotelier uit Medemblik was echter onmisbaar voor Koninklijk Horeca Nederland en na de reorganisatie was hij namens KHN opnieuw actief op tal van terreinen. Uiteindelijk werd hij benoemd tot erelid. Als CAO-onderhandelaar toonde Fit zich de man van de consensus, maar hij schroomde niet de vakbonden uit te dagen als daar naar zijn smaak aanleiding toe was. Tijdens de zeer moeizame CAO-onderhandelingen in 1991 schortten de werkgevers de besprekingen op toen de bonden niet met een eindbod akkoord wilden gaan en met acties dreigden. Citaat uit Misset Horeca van 5 april 1991: Fit heeft er goede hoop op dat de bonden (‘Nadat ze hun huiswerk nog eens hebben overgedaan’) opnieuw aan de onderhandelingstafel verschijnen. ‘Eén telefoontje is voldoende. Anders zie ik het somber in, dan is er maar één verliezer: de bedrijfstak.’

Reageer op dit artikel