nieuws

VWA ziet toe op verbod tabaksreclame

Horeca

Vanaf donderdag mogen tabakswaren en -merken niet meer worden aangeprezen op asbakken, televisie, billboards, in winkels, bushokjes en andere gebruiksproducten. Ook mogen tabaksfabrikanten geen evenementen meer sponsoren. Dat is een gevolg van de gewijzigde Tabakswet.

Overtreders van het reclameverbod voor tabak krijgen eerst een waarschuwing en riskeren daarna een geldboete. De Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) zal de komende maanden steekproefsgewijs nagaan of fabrikanten, importeurs en groothandelaren zich aan het verbod houden.

Reageer op dit artikel