nieuws

Gemeente Eindhoven controleert deze maand horeca

Horeca

Horecaondernemers in Eindhoven kunnen deze maand een controle van de brandweer verwachten. De dienst Brandweer en Rampenbestrijding gaat een grootscheepse controleactie uitvoeren. Tijdens deze actie ‘Veilig Uit 2003’ controleert de brandweer of horecabedrijven in Eindhoven voldoen aan de eisen zoals deze gesteld zijn in het kader van brandveiligheid, milieuwetgeving en horecawetgeving.

Veel gebruikers van horecagebouwen zijn inmiddels in het bezit van de noodzakelijke vergunningen, maar nog steeds blijkt dat gedurende de openstelling veel regels onvoldoende worden nageleefd. Zo stelt de gemeente Eindhoven in een persschrijven. Doel van de actie Veilig Uit 2003 is het bereiken van een maximale veiligheid in Eindhoven. De actie gebeurt steekproefsgewijs.

Reageer op dit artikel