nieuws

Reorganisatie bij FNV Horecabond

Horeca

De Bondsraad van de FNV Horecabond heeft zich woensdagmiddag unaniem uitgesproken voor een ingrijpende reorganisatie. Binnen een jaar verdwijnen twaalf van de 64 banen en wordt het aantal kantoren teruggebracht van zeven naar drie. Door een nieuwe manier van werken, moeten de leden zo min mogelijk merken van de veranderingen.

De al lange tijd voorbereide reorganisatie is nodig om te bezuinigen en om minder afhankelijk te worden van externe geldbronnen, zoals bijvoorbeeld de sociale fondsen. De reorganisatie maakt deel uit van een meerjarenbegroting (2004 tot 2006), waarin de bond ‘de tering naar de nering’ wil zetten. Een te klein deel van de inkomsten komt uit de contributiegelden van de leden. Mede daarom heeft de Bondsraad, het hoogste orgaan van de FNV Horecabond, zich unaniem uitgesproken voor een contributieverhoging van vijftien eurocent per maand.

De FNV Horecabond wil zich gaan toeleggen op de kerntaken. Het plan omschrijft deze als: ‘het behartigen van de belangen van werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in de horeca, catering en recreatie op de terreinen van arbeid en inkomen. De Bond heeft daarbinnen als kerntaken het verzorgen van individuele dienstverlening voor haar leden, alsmede het behartigen van de collectieve belangen van alle (ex-)werknemers. Zij legt bij deze activiteiten een accent op het bevorderen van solidariteit, sociale rechtvaardigheid en zelfredzaamheid.’Maatregelen
Meest opvallend is het voornemen op zo kort mogelijke termijn de regiokantoren in Amsterdam en Utrecht te sluiten en samen te voegen met het hoofdkantoor in Almere. Ook Groningen en Deventer worden tot één kantoor samengevoegd. Dat betekent het verdwijnen van een aantal banen, met name in de belangenbehartiging. Over een sociaal plan voor het personeel is inmiddels overeenstemming bereikt.

De Bond verwacht met deze maatregelen in 2006 stapsgewijs op een sluitende begroting uit te komen. In totaal gaat het om een bezuiniging van 1,7 miljoen euro (22 procent) op een begroting van 7,7 miljoen (in 2003). In de conceptbegroting 2004 worden nog diverse andere maatregelen genomen. De Horecabond verkleint het aantal leden van het bestuur. Zo gaat het Dagelijks Bestuur uit drie in plaats van vier leden bestaan. Belangrijke winst moet ook behaald worden door meer projectmatig te gaan werken, meer juridische zaken zelf te gaan behandelen of goedkoper in te kopen, scholing aan onder meer leden van de ondernemingsraden te beëindigen en het internationale werk aan de FNV Vakcentrale over te laten.

Op termijn (tot 2006) gaan ongeveer twintig volledige banen verdwijnen. Medio 2004 wordt besloten of wellicht nog meer regiokantoren gesloten kunnen worden.

Reageer op dit artikel