nieuws

Geen korting horecapensioenen

Horeca

Op dit moment is er geen reden voor het pensioenfonds Horeca & Catering om per 1 januari volgend jaar op de pensioenen te korten.

Geen korting horecapensioenen

Het korten van pensioenen is ook niet expliciet als herstelmaatregel in het herstelplan opgenomen. Dat verklaart het pensioenfonds Horeca & Catering desgevraagd aan Missethoreca.nl.

De dekking van het fonds bedraagt per 31 juli 101%. ‘Voor ons is het vereiste eigen vermogen 124%, het minimum vereist vermogen is 104,1%. We hebben een herstelplan om boven deze drempel te komen. Aan de uitvoering van dat herstelplan werken we momenteel.’

Het herstelplan kent twee belangrijkse maatregelen. Op de eerste plaats groeien de pensioenen in 2009 en 2010 minder mee met de stijging van de prijzen en lonen doordat overrendement geen toeslag zal opleveren. Op de tweede plaats is er voor een sneller herstel in 2010 en 2011 een lichte premieverhoging nodig. Zo wordt ook de kans op toeslagverlening in de toekomst vergroot.

De eventuele korting is actueel omdat voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel twaalf tot veertien fondsen tot korting zullen overgaan. De fondsen zijn te zwaar getroffen door de kredietcrisis. De kortingen zullen variëren van 1 tot 14 procent.