nieuws

FNV Horeca: ‘Vakkrachten in de horeca krijgen droge boterham met deze cao’

Horeca 9847

FNV Horeca reageert op de nieuwe cao voor de horeca. ‘De afspraken die KHN en CNV Vakmensen hebben gemaakt zijn niet goed voor de hardwerkende horecamedewerkers en de gehele branche. Met maar 1% loonsverhoging per jaar doe je de mensen in deze sector te kort.’

FNV Horeca: ‘Vakkrachten in de horeca krijgen droge boterham met deze cao’

Marco Bouma, sectorbestuurder FNV Horeca: ‘Deze horeca cao voegt totaal niks toe aan de oplossing van de enorme problemen in de sector. Het imago verbetert er niet mee en het is niet goed voor het aantrekken van nieuw personeel en behouden van huidige medewerkers.’

‘Ervaren medewerkers krijgen een droge boterham’

Bouma legt uit: ‘Een groot deel van de horecamedewerkers zal in 2018 en 2019 alleen een loonsverhoging van 1% per jaar tegemoet zien komen. Hiermee ontstaat een nog verdere koopkrachtdaling, terwijl de koopkracht vanaf 2000 al met 9 procent is gedaald voor horecamedewerkers. Bovendien is de inflatiecorrectie alleen van toepassing voor de laagst betaalden, op jonge vakkrachten en nieuwe instromers. Alleen zij zullen profiteren van een totale verhoging van 2,3%.’

Een verhoging van 3,5% per jaar voor alle horecamedewerkers, waarmee de koopkracht verbetert, was de inzet van FNV Horceca. ‘De financiële situatie in de horeca staat dit ook toe. De omzetten in de horeca stijgen al jaren achtereen. Belangrijke instanties, zoals de Nederlandsche Bank en VNO-NCW, roepen dat en geven aan dat een fikse loonsverhoging in de horeca gemakkelijk mogelijk is.’

KHN en CNV Vakmensen hebben afgesproken om het Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) om te zetten in een cao. Hoewel de AVR in veel opzichten lijkt op de oude cao horeca, zitten er volgens FNV Horeca tal van veranderingen en verslechtering in. De vakbond zette ze op een rij:

Veranderingen

 • Geen overurentoeslag
  De oude cao kende een overurentoeslag van 150% op het uurloon vanaf 2184 uur (gemiddeld 42 uur per week).
  ‘We weten uit onderzoeken dat veel medewerkers grote buffers aan overuren hebben opgebouwd. Zeker nu het grote personeelstekort meer vraagt van de bestaande medewerkers. In de toekomst lijkt een personeelstekort niet opgelost.’ FNV Horeca had voorgesteld om overuren vanaf 1.976 uur te belonen met een toeslag van 150% als stimulans om de branche aantrekkelijker te maken.
 • Geen feestdagencompensatie
  ‘Ben je nog geen vakkracht, dan ontvang je geen feestdagencompensatie. Dat betekent dat specifieke groepen medewerkers, waaronder studenten, stagiaires, leerlingen en nieuwe instromers niet in aanmerking komen voor een feestdagencompensatie. En dat is gek. Het is juist deze groep die een belangrijke bijdrage levert aan de continuïteit van de sector. Deze groep vangt de piekdruktes op en bestaat uit potentiële toppers die de toekomst van de branche moeten bepalen.’
 •  5 mei geen feestdag
  De AVR heeft 5 mei niet als feestdag opgenomen in haar feestdagenbepaling. ‘De oude cao kent 5 mei als feestdag in lustrumjaren.’

Zekerheid en garantie

Bouma vervolgt: ‘De horeca is momenteel koploper in Nederland van onzekere, tijdelijke en kleine banen. KHN en CNV Vakmensen hebben afgesproken nog meer onzekerheid te faciliteren in de nieuwe cao in de vorm van seizoenskrachten en invalskrachten. Zowel de seizoenskracht als de invalskracht bieden weinig zekerheid en garantie op vast werk. Naast alle flexibele mogelijkheden die er al zijn in de horeca, worden nu twee nieuwe vormen van onzeker werk geïntroduceerd, waarbij de medewerker weinig rechtsbescherming geniet en er ontstaat een grote afhankelijkheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever. De medewerker zal zelf in de gaten moeten houden of de werkgever zich goed aan de regels houdt. Meer onzekerheid betekent een verslechtering voor de positie van horecamedewerkers, in een branche die al te kampen heeft met een imagoprobleem en een tekort aan personeel.’

In eerdere cao’s zijn door kleinere bonden ook verslechteringen afgesproken die nooit meer zijn hersteld, voegt de sectorbestuurder van FNV Horeca toe. ‘Denk aan het afschaffen van de eindejaarsuitkering, de zondagstoeslag, de nachttoeslag, de consignatietoeslag, twee weken extra zwangerschapsverlof en onregelmatigheidstoeslagen.’

Er ligt nu een akkoord tussen KHN en CNV Vakmensen. ‘We kunnen alleen nog maar invloed uitoefenen met z’n allen.’ CNV Vakmensen heeft een enquête geopend, waarop gestemd kan worden. ‘Geef aan wat jij vindt’, roept de vakbond op. ‘Wij gaan ervan uit dat leden van CNV Vakmensen inzien dat dit geen goed resultaat is en hun organisatie hierop zullen aanspreken.’

‘Maak #NietMijnCao groot’

De vakbond roept de horeca  tevens op om op social media  #NietMijnCao! groot te maken.

Onderhandelingen

FNV Horeca zat aanvankelijk om tafel met KHN en CNV Vakmensen om tot een nieuwe horeca cao te komen.  Deze onderhandeling strandde op 30 oktober 2017. De uitgangspunten bleken op verschillende onderwerpen, waaronder de loonontwikkeling, te ver uiteen te liggen om tot een gezamenlijk resultaat te komen, zo bracht KHN in een persbericht naar buiten. FNV Horeca zegt  overigens altijd bereid te zijn geweest naar elkaar toe te bewegen. ‘Wij hebben altijd de belangen van horecamedewerkers vooropgesteld in onze voorstellen. Die liggen het dichts bij wat medewerkers willen.’

De nieuwe cao

De nieuwe cao gaat per 1 januari 2018 in en heeft een looptijd van twee jaar.  De cao biedt een loonsverhoging van 1% in juli 2018 en nog een keer 1% in juli 2019. Voor vakkrachten betekent dit dat het loon in totaal omhoog gaat met 2,3 procent, inclusief de inflatiecorrectie die voor oktober 2017 door het CBS is vastgesteld op 1.3% . Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over maatwerk bij seizoen- en invalwerk. CNV Vakmensen legt dit onderhandelaarsakkoord voor aan de achterban. Het landelijk bestuur van KHN heeft al ingestemd met het akkoord.

Lees hier meer over de nieuwe cao.

Reageer op dit artikel