nieuws

Schoonmaak beter betaalde vakantiebaan dan horeca

Horeca 1149

Uit de jaarlijkse vakantiewerkmonitor van vakbond FNV blijkt dat de schoonmaakbranche verreweg het best betaalde vakantiewerk biedt. Het gemiddelde uurloon ligt op € 11,94. De sector betaalt daarmee beter dan bijvoorbeeld de horeca, detailhandel en zorg. De horeca is echter wel één van de populairste branches om in te werken.

Schoonmaak beter betaalde vakantiebaan dan horeca

Het onderzoek werd uitgevoerd onder jongeren in de leeftijd van 13 – 29 jaar. Het aantal jongeren dat vakantiewerk verricht in 2018 is licht gestegen ten opzichte van 2017. 18 procent vond een baan in de horeca. Kantoor en schoonmaak zijn nog steeds een van de betere branches om in te werken als het gaat om de hoogte van het salaris. Maar in plaats van de industriebranche vorig jaar, worden banen in de zorg nu beter betaald. In de schoonmaak en zorg ligt het gemiddelde uursalaris op ruim 11 euro. In de horeca is dat 7.28 euro. De oudere leeftijdsgroep wordt vanzelfsprekend meer betaald dan de jongere leeftijdsgroepen. De jongste en oudste leeftijdsgroepen worden dit jaar gemiddeld beter betaald dan vorig jaar. Meer jongeren zijn tevreden met het salaris dat zij verdienen dan vorig jaar het geval was. De ontevredenheid onder jongeren over hun uurloon is dan ook gedaald.

Met name midden- en praktisch-opgeleiden gaan vakantiewerk doen. Opnieuw is vakantiewerk zoeken via familie, vrienden en/of kennissen de meest gebruikte methode. Kort gevolgd door vacatures op het internet en via de huidige baan. Als het gaat om de top 3 redenen om te werken, blijft dit gelijk aan voorgaande jaren: het opdoen van werkervaring, verveling tegengaan en omdat het goed op een cv staat. Vergeleken met vorig jaar gebruiken jongeren het salaris om te sparen of om aan een vakantie uit te geven. Vorig jaar gaven meer jongeren aan ook hun schulden te moeten
afbetalen en ervan rond te moeten komen.

Zo bind je horecapersoneel voor langere tijd

Het aandeel jongeren dat aangeeft slecht tot matig te zijn gewezen op hun rechten en plichten door de werkgever is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar (37% vs. 40%). Net als vorig jaar zijn jongeren het minst geïnformeerd over de CAO, de opbouw van het aantal vakantiedagen en het (maximum) bij te verdienen bedrag.Over het algemeen voelen jongeren dat ze als volwaardige medewerker worden beschouwdof zijn ze hier niet mee bezig. Van deze jongeren geeft 70% aan zich gewaardeerd te voelen door complimenten die ze krijgen van collega’s over hun prestaties. Lees hier het gehele onderzoek.

•Het aantal jongeren dat vakantiewerk gaat doen dit jaar is licht gestegen vergeleken
met vorig jaar. Voor 2017 geldt dat 71% van de jongeren vakantiewerk gaat doen,
terwijl dit 73% is in 2018. Minder jongeren dan in 2017 gaan vakantiewerk doen bij
hun huidige werkgever.
• Het gemiddelde uurloon onder jongeren bereikt dit jaar met €8,69 het hoogste niveau
in jaren. Bijna twee derde van de jongeren is ook tevreden met het salaris en het
aandeel jongeren dat ontevreden is, is gedaald vergeleken met vorig jaar.
• Het geld dat jongeren verdienen met vakantiewerk wordt dit jaar meer op de
spaarrekening gezet of aan vakanties uitgegeven. Een opvallende daling is te zien
voor geld dat wordt uitgegeven aan studie en het aflossen van schulden.
• 37% van de jongeren geeft aan dat ze door hun werkgevers niet goed geïnformeerd
zijn betreffende de rechten en plichten aangaande hun werk. Jongeren geven aan dat
de informatievoorziening vooral tekort schiet op onderwerpen als de CAO, opbouw
van vakantiedagen en (maximum) bijverdienen naast de studie.
• Het grootste deel van de jongeren geeft aan geen last te hebben van stress door hun
vakantiebaan. Jongeren die hier wel last van hebben, wijzen vervelende collega’s als
oorzaak aan.
• De meeste jongeren hebben het gevoel dat ze als volwaardige medewerker worden
beschouwd of zijn hier niet mee bezig.
Reageer op dit artikel